Mokymo programos
Auklės-socialinio Darbuotojo Padėjėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362076102
Kodas pagal ISCED: 33376
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Socialinės paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 33 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Auklė - socialinio darbuotojo padėjėjas kaip edukacinio - socialinio darbo subjektas yra aktyvus pagalbos teikėjas vaikams, augantiems socialinės rizikos ir socializacijos problemų turinčiose šeimose, jų šeimos nariams, pagal galimybes ginantis vaikų teises bei primenanti jų pareigas, padedantis jiems augti, mokytis, tobulėti asmenybiškai ir socialiai. Todėl auklės - socialinio darbuotojo padėjėjo parengimas ir pasirengimas yra labai svarbus ir atsakingas procesas.
Mūsų šalies politinė, socialinė, ekonominė, kultūrinė, ūkinė, švietimo, sveikatos apsaugos ir kt. reformos gerokai sujaukė nusistovėjusį gyvenimo būdą ir žmonių santykius, ko pasekoje daugumoje šeimų sutriko pozityvios socializijos procesas, jos nebepajėgios (dėl socialinių įgūdžių trūkumo, finansinių problemų, žalingų įpročių ) užtikrinti vaiko gerbūvio šeimoje. Šioms problemoms spręsti būtinas sisteminis požiūris ir kompleksinė pagalba. Todėl auklė - socialinio darbuotojo padėjėjas, kaip vienas iš šios grandies elementų, turintis atitinkamų žinių, mokėjimų, sugebėjimų ir įgūdžių padėtų šeimai identifikuoti socialines problemas, rūpintųsi vaiko gerbūvio formavimu ir išsaugojimu šeimoje.
Aauklės - socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa apibrėžia auklės - socialinio darbuotojo padėjėjo rengimo minimalius reikalavimus: profesines kompetencijas, studijų tikslus, turinį ir baigiamąjį įvertinimą. Modifikuota programa taip pat numato bendruosius mokymo organizavimo reikalavimus. Programa parengta vadovaujantis:
"Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
"Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu;
"Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymu;
"Vaiko teisių konvencija;
"Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu;
"Darbo rinkos profesinio mokymo reglamentu;
"Darbo rinkos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo tvarka;
"Profesinio mokymo rengimo programa;
Modifikuota auklės - socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa apima šias veiklos sritis:
"Saugios aplinkos vaiko kūrimas;
"Vaiko galių ugdymas;
"Estetinės aplinkos vaikui kūrimas;
"Sergančių vaikų slauga, priežiūra ir pirmoji medicinos pagalba;
"Vaikų mityba;
"Ekonomiškas namų ūkio tvarkymas;
"Profesinės kompetencijos tobulinimas;
Modifikuota auklės - socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa parengta asmenims įsigijusiems vidurinį išsilavinimą ir neturintiems sveikatos sutrikmų, kurie neleidžia atlikti auklės - socialinio darbuotojo padėjėjo pareigų.
Mokymosi trukmė 33 savaitės, 1151 val.
Teoriniame mokyme, kuris susideda iš 650 valandų, 480 valandų skirta praktiniams užsiėmimas. Teorinis mokymas vykdomas mokymo centro klasėse. Mokymo programų tikslai yra formuluojami pagal programos kvalifikacinius reikalavimus. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti bendrųjų ir specialiųjų žinių bei gebėjimų.
480 valandų praktinio mokymo atliekama įstaigose ir organizacijose dirbančiose su socialinės rizikos ar socializacijos problemų turinčiomis šeimomis. Susipažįsta su socialinio darbuotojo padėjėjo darbo specifika įstaigose ir organizacijose dirbančiose su senais ir neįgaliais žmonėmis.
Teorinio mokymo atskirų dalykų mokinių žinios vertinamos egzamino ir įskaitos forma. Praktinio mokymo metu įgyti gebėjimai vertinami egzamino forma, mokinį vertina praktikos vietoje įsakymu paskirtas praktikos vadovas.
Išklausius visą mokymo programos kursą, mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos mokinių žinios ir įvertinami įgyti praktiniai gebėjimai.
Asmenys, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, įgyja auklės - socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją. Asmenys gauna valstybės pripažintą pažymėjimą (lygmuo II).
Įgyta kvalifikacija suteiks asmenims galimybę dirbti įstaigose ir organizacijose, teikiančiose socialines paslaugas socialinės rizikos šeimomis ar socializacijos problemų turinčiomis šeimomis, įstaigose ir organizacijose dirbančiose su senais ir neįgaliais žmonėmis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

1.Palaikyti tinkamą psichologinį mikroklimatą bendraujant su vaikais ir tėvais šeimoje.
2.Sukurti saugią, estetinius reikalavimus ir vaiko poreikius tenkinančią aplinką
3.Tvarkyti ir valyti patalpas pasirenkant reikiamus buitinius prietaisus ir švaros priemones
4.Suprasti vaiko higienos normas ir propaguoti jas.
5.Suprasti ir analizuoti priežastis, sukeliančias šeimos socialines problemas.
6.Numatyti ir organizuoti ugdomąjį poveikį garantuojant vaikų veiklos natūralumą.
7.Gebėti puoselėti vidines vaiko galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą.
8.Sudaryti sąlygas socialinei ir emocinei vaiko raidai.
9.Padėti vaikui susivokti garsų pasaulyje.
10.Padėti vaikui suprasti ir išgyventi meno kūrinio grožį, įsitraukti į kūrybos procesą.
11.Taisyklinga lietuvių kalba lavinti vaiko kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius.
12.Suprasti vaiko anatomiją ir fiziologiją.
13.Suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
14.Išmanyti dažnesnių vaikų ligų simptomus.
15.Slaugyti sergantį vaiką.
16.Diegti sveikos mitybos principus vaikui.
17.Suprasti maisto paruošimo technologiją.
18.Parinkti maistą vaikui ir jį maitinti atsižvelgiant į amžių, išsivystymą ir sveikatos būklę.
19.Suprasti stalo serviravimo ir maisto patiekimo procesą.
20.Suprasti namų ūkio tvarkymo procesą.
21.Taikyti ekonomiško namų ūkio tvarkymo priemones.
22.Visapusiškai lavintis ir turtinti savo asmenybę.
23.Gebėti tobulėti ir keistis reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius ir siekiant būti aktyviu pokyčių dalyviu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Mažeikių politechnikos mokykla Mažeikių r. Ventos g. 18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju