Mokymo programos
Socialinės Globos Namuose Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362076203
Kodas pagal ISCED: 33376
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Socialinės paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Per pastaruosius du dešimtmečius labai padidėjo socialinių paslaugų poreikis. Socialinės paslaugos - tai socialinė pagalba asmeniui, dėl amžiaus, socialinių problemų iš dalies ar visiškai netekusiam (neturinčiam), negalinčiam pasirūpinti savimi bei jo šeimai.
Lietuvoje vykdoma socialinių paslaugų plėtra. Strategijoje numatyta socialinių paslaugų decentralizacija, t.y. jas bus stengiamasi kuo labiau priartinti prie gyventojų. Siekiama, kad žmogus kuo ilgiau liktų savo gyvenamojoje aplinkoje, bendruomenėje, vengiant stacionarinių socialinių paslaugų, t.y. šūkio " kiek galint ilgiau gyventi savo namuose" įgyvendinimas.
Programos tikslas
- Suteikti žinias ir praktinius gebėjimus, reikalingus atliekant socialinės globos namuose veiklą.
- Parengti socialinės globos darbuotoją, gebantį vertinti žmogų, kaip unikalų, fizinį, psichinį, socialinį individą, mokantį suteikti socialinę paramą, padedant žmogui jo kasdieninėje veikloje (sugebės atlikti fizinę priežiūrą ir suteikti moralinę paramą), esant kritinei organizmo būklei, suteikti pirmąją pagalbą.
- Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, sutelkiant ir įtraukiant įvairias organizacijas į vykdomos programos tęstinumą.
Studijuoti gali įvairaus amžiaus žmonės, sugebantys bendrauti, bendradarbiauti, jaučiantys atsakomybę už savo veiklą. Privalo turėti vidurinį išsilavinimą. Turintiems aukštesnįjį išsilavinimą, ši programa leis persikvalifikuoti arba tobulinti turimą kvalifikaciją.
Mokymo trukmė 480valandos (12 savaičių). Praktinio mokymo organizavimo formos: paskaitos, seminarai, referatų rašymai, praktiniai užsiėmimai, situacijų sprendimai, testai, praktika, išvykos į reikiamus pagal programą objektus.
Mokymosi eigoje mokiniai bus vertinami už teorines ir praktines žinias, sugebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, praktinius sugebėjimus.
Vertinimas: žodžiu, raštu, referatų rašymu, testais, situacijų sprendimu, praktinėmis užduotimis.
Siūlomas mokymo režimas yra 40 val. per savaitę
Baigiamasis vertinimas - kvalifikacijos egzaminas.
Sėkmingai baigusiems šios mokymo programos kursą, įgyta kvalifikacija suteiks galimybę dirbti socialinės globos namuose darbuotoju ir bus išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas (lygmuo 2100).
Programos rengėjas: Socialinių inovacijų fondas; įm. k. 9167855; direktorė Liudmila Mecajeva
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigęs mokymo programą asmuo žinos:
1. Socialinio darbo procesą.
2. Socialinio darbuotojo funkcijas ir atsakomybę.
3. Socialinio darbo etikos pagrindus.
4. Teisės aktus socialinių paslaugų srityje.
5. Kaip planuoti veiklą, susijusią su sudėtingomis žmogaus gyvenimo situacijomis.
6. Žmogaus poreikius ir motyvus ( pagal Maslow poreikių teoriją)..
7. Verbalinio ir neverbalinio bendravimo formas, bendravimo problemas.
8. Gyvenimo modelį. Gyvybinių veiklų ypatumus.
9. Kaip teikti pirmąją pagalbą.
10. Žinos psichologinės globos aspektus.
11. Buitinių problemų sprendimo būdus.
12. Civilinės teisės pagrindus.

Baigęs mokymo programą asmuo mokės:
1. Sudaryti pagalbos ir slaugos planą.
2. Skatinti klientų savirūpą.
3. Užmegzti ir palaikyti ryšius su klientu.
4. Suteikti psichologinę, emocinę pagalbą.
5. Padėti tvarkytis buityje, palydėti į polikliniką, parduotuvę vienišus žmones .
6. Padėti neįgaliems tėvams ugdyti, prižiūrėti vaikus.
7. Suteikti informacinę pagalbą (patarimai ir pagalba priimant sprendimus įvairiais klausimais, tarp jų irinės teisės)
8. Atlikti konkrečią pagalbą: padėti klientui valgyti ir gerti.
9. Padėti klientui judėti.
10. Padėti klientui priimti pageidaujamą padėtį, vaikštant, sėdint, gulint ar padėti ją pakeisti.
11. Padėti klientui kvėpuoti.
12. Klientui padėti tuštintis ir šlapintis.
13. Padėti klientui turinčiam miego problemų.
14. Padėti klientui pasirinkti drabužius, apsirengti ir nusirengti.
15. Padėti klientui palaikyti normalią kūno temperatūrą.
16. Padėti klientui bendrauti su kitais ir išreikšti savo norus ir jausmus.
17. Padėti klientui jaustis saugiai.
18. Atlikti nesudėtingas slaugos procedūras.
19. Padėti klientui išpažinti religiją.
20. Padės klientui atkurti jėgas, vykdyti sveikatos stiprinimo programą.
21. Suteikti pirmąją pagalbą, esant kritinei organizmo būklei.

SUDERINTA:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2005m. vasario mėn. 14d.
_________________________________________________________
LDRMT Mokymo turinio skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
2005-02-25
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla Kupiškio r. Smilgių k., Noriūnų sen.
Mažeikių politechnikos mokykla Mažeikių r. Ventos g. 18
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju