Mokymo programos
Viešbučio administratoriaus mokymo programa
Valstybinis kodas: 362081103
Kodas pagal ISCED: 33381
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 28 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti viešbučio administratorius, gebančius organizuoti viešbučio tarnybų darbą, registruoti atvykusius ir išvykstančius svečius bei užsakymus, teikti informaciją apie viešbučio teikiamas paslaugas, tvarkyti materialinių vertybių ir piniginių pajamų apskaitą, kalbėti užsienio kalba.
Siekiant šių tikslų būsimieji viešbučio administratoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi vadybos, viešbučio ūkio ekonomikos ir rinkodaros, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir estetikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos, darbų saugos ir higienos normų reikalavimų, organizuoti viešbučio ir savo darbą, ir kt.
Praktinis mokymas vyksta viešbučiuose ar apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 8 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami viešbučio tarnybų darbo organizavimo, svečių priėmimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama viešbučio administratoriaus kvalifikacija.
Baigus viešbučio administratoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo paslaugų asmenims srities, viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Viešbučio administratoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešbučio administratoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešbučio administratoriumi.
Asmuo, įgijęs viešbučio administratoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai spręsti viešbučio veiklos organizavimo ir svečių aptarnavimo klausimus, planuoti ir vykdyti svečių priėmimą ir apgyvendinimą viešbutyje, teikti informaciją apie viešbutyje teikiamas paslaugas, vertinti svečių kambarių būklę, dirbti su administratoriaus darbo vietos įranga, bendrauti užsienio kalba, tvarkyti materialinių vertybių ir piniginių pajamų apskaitą, naudotis informacinėmis technologiojomis;žinoti veiksnius, formuojančius aptarnavimo kultūrą ir svetingumą, viešbučių klasifikavimo reikalavimus, viešbučio valdymo principus ir organizacinę struktūrą, viešbučio tarnybų funkcijas ir darbų pobūdį, rinkodaros, vadybos, ekonomikos ir apskaitos pagrindus, bendravimo psichologijos, profesinės etikos, estetikos, elgesio kultūros pagrindus, darbo saugos ir higienos normų reikalavimus;mokėti profesionaliai aptarnauti svečius, dirbti su darbo vietos įrenginiais, organizuoti viešbučio tarnybų ir savo darbą, užsienio kalbą.
Viešbučio administratoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal viešbučio administratoriaus mokymo programą.
Norintiems siekti viešbučio administratoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję viešbučio administratoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti administratoriaus darbą viešbučiuose, svečių namuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus kolegija Vilnius J. Jasinskio g. 15
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla Plungės r. Mendeno g. 7
Druskininkų amatų mokykla Druskininkai Gardino g. 45
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla Panevėžys Klaipėdos g. 146
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju