Mokymo programos
Viešbučio Kambarinės Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362081105
Kodas pagal ISCED: 33381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 15 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos paskirtis - parengti viešbučio kambarinę, sugebančią orientuotis apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių veikloje , išmanančią kambarinės darbo organizavimą, mokančią greitai ir kokybiškai tvarkyti ir valyti kambarius, bei atidžią svečių poreikiams.
Viešbučio kambarinės programa skirta asmenims, turintiems bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Numatyta mokymo programos trukmė - 13 savaičių.
Pagal šią programą besimokantieji užsiėmimų metu mokysis dalykų, susijusių su viešbučio darbo organizavimu, viešbučio ūkio ekonomika, populiaria marketingo koncepcija, profesinė etika ir psichologija. Šios žinios būtinos, kad būsimosios kambarinės iš esmės orientuotųsi apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, būtų motyvuotos kokybiškai dirbti savo darbą, suvoktų jo svarbą. Jos privalo ne tik tvarkyti ir valyti, bet ir bendradarbiauti su kitomis viešbučio tarnybomis, bendrauti su personalu ir atitinkamai su viešbučio svečiais. Kambarinės darbo organizavimo dalykas suteiks žinių saugiai ir efektyviai dirbti su viešbučiuose naudojama namų ūkio įranga ir inventoriumi, taisyklingai valyti ir tvarkyti kambarius.
Be to, besimokydamos jos įgis bendravimo psichologijos žinių, reikalingų bendraujant su kolegomis ir viešbučio svečiais. Profesijos etikos žinios, etikos normų supratimas - viena iš svarbiausių kultūringo aptarnavimo sąlygų bei mokymosi turinio sudėtinių dalių.
Teorinio mokymo eigoje būsimosios viešbučio kambarinės susipažins su galiojančiais įstatymais ir vyriausybės nutarimais dėl turistų apgyvendinimo tvarkos, reikalavimais apgyvendinimo standartams, patvirtinta Lietuvos viešbučių ir motelių klasifikacijos sistema.
Užsienio kalbų (vokiečių, anglų) mokiniai mokysis atsižvelgiant į jau turimus užsienio kalbos pagrindus.
Programa numato aktyvių mokymo metodų (seminarų - pokalbių, situacinių žaidimų, darbo grupėse ir savarankiškų darbų) taikymą.
Praktinį mokymą būsimosios kambarinės atliks realioje darbo aplinkoje: viešbučiuose, kur galės pritaikyti teorines žinias, įgyti praktinių įgūdžių ir tinkamai pasirengti savarankiškam darbui.
Viešbučių kambarinių mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių žinių patikrinimo ir praktinio darbo atlikimo.
Sėkmingai baigusiems mokymo programos kursą ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą asmenims suteikiama viešbučio kambarinės kvalifikacija ir išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100).
Mokymo programą rengė Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro specialistai.
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Šilutės r. Lietuvininkų g. 72
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos turizmo mokykla Klaipėda Taikos pr. 69
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiauliai Dvaro g. 87
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla Panevėžys Klaipėdos g. 146
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju