Mokymo programos
Elektroninio Verslo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362734704
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 16 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Elektroninio verslo organizatoriaus profesija yra nauja ir perspektyvi. Prekyba elektroninio ryšio priemonių pagalba tampa vis populiaresnė, todėl kvalifikuotų elektroninio verslo organizatorių poreikis didės. Profesijos socialines garantijas nusako LR įstatymai.
Programa skirta asmenų su klausos negalia, siekiančių įgyti elektroninio verslo organizatoriaus profesinę kvalifikaciją, rengimui.
Programos tikslas - parengti elektroninio verslo organizatorių, gebantį dirbti elektroninio verslo įmonių rinkodaros bei projektų kūrimo skyriuose, taip pat įmonių, įstaigų, vykdančių veiklą internete ar planuojančių tai daryti, rinkodaros skyriuose.
Mokymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1997 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 410 ,,Dėl darbo rinkos profesinio mokymo programų įregistravimo" ir pasiremiant naujais darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais.
Mokymo trukmė - 16 savaičių.
Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas.
Teorinio mokymosi metu besimokantieji išklausys kursą, susidedantį iš šių profesinio mokymo dalykų: verslo organizavimas, rinkodara, internetinių puslapių dizainas, internetinių puslapių kūrimas, programavimo pagrindai, kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos, elektroninė komercija.
Praktinis mokymas sudaro 70% bendro valandų skaičiaus. Praktinis mokymas vykdomas Roberto Šertvyčio programavimo firmoje ,,Kompiuterinės technologijos".
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu. Sėkmingai baigusiems šios mokymo programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100) .
Baigęs šią mokymo programą asmuo galės dirbti įvairiose įmonėse ar organizacijose, užsiimančiose elektroniniu verslu arba galės kurti savo elektroninį verslą.
Mokymo programą parengė:Vilniaus 1-osios politechnikos mokyklos profesijos mokytojai ir KŪB „Aiva sistema" specialistai
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
SUDERINTAPATVIRTINTA

KŪB „Aiva sistema"Lietuvos darbo rinkos mokymo
tarnybos direktoriaus

2004 m. sausio mėn. 20d.2004 m. gegužės mėn. 11 d.
įsakymu Nr. V(9) - 75

Elektroninio verslo organizatorius turi suprasti, gebėti, išmanyti:
elektroninio verslo perspektyvas šalies ir pasauliniame ūkyje;
įmonės kokybės sistemą ir jos reikalavimus;
elektroninės komercijos elementus, jų kainodarą;
programavimo principus;
tirti, analizuoti, sisteminti ir vertinti elektroninės rinkos poreikius, planuoti rinkodaros strategiją;
atlikti potencialių klientų paiešką;
bendrauti ir bendradarbiauti su klientais ir verslo partneriais virtualioje terpėje;
sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis;
rengti ir diegti įmonėje elektroninės komercijos projektus;
pristatyti kompaniją, prekę internete;
naudotis informacijos šaltiniais;
naudoti informacines ir telekomunikacines technologijas;
vertinti internetinio puslapio dizainą;
administruoti interneto svetainę;
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju