Mokymo programos
Rinkodaros Skyriaus Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 365034203
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta įgyti rinkodaros skyriaus darbuotojo kvalifikacijai ir garantuoja žinių ir įgūdžių lygį, būtiną darbuotojams, kurių darbas susijęs su rinkodara, rinkos tyrimais, įmonės paslaugų pristatymu įvairių nuosavybės formų įmonėse.
Rinkodara tapo labai svarbia įmonės veiklos dalimi. Vystantis verslui, atsirado poreikis rinkodaros specialistams. Rinkodaros skyriaus darbuotojo mokymo programa parengta pagal Darbo rinkos profesinio mokymo programų bendruosius reikalavimus.
Programos tikslas - parengti darbuotoją, sugebantį atlikti rinkodaros tyrimus, analizuoti ir vertinti įmonės verslo aplinką, ruošti įmonės paslaugų pristatymus, organizuoti įmonės ir jos paslaugų reklamą, t.y darbus, būtinus rinkodaros skyriaus darbuotojo darbe.
Rinkodaros skyriaus darbuotojo mokymo programa yra antro lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti profesinio mokymo programa, taikytina darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose. Didžiausias valandų skaičius skiriamas šiems dalykams: bendrąjai rinkodarai, verslo ekonomikai, informacinėms technologijoms, kompiuterinei grafikai ir maketavimui, kuriuos baigus laikomi tarpiniai egzaminai.
Programos mokymosi trukmė - 940 val. (24 savaitės). Mokymas pagal šią programą baigiamas kvalifikacijos egzaminu.
Sėkmingai baigusiems šios mokymo programos kursą asmenims suteikiama rinkodaros skyriaus darbuotojo kvalifikacija, ir jiems išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Programą rengėj VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras specialistai

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas
Pagrindinės rinkodaros skyriaus darbuotojo profesinės veiklos sritys yra: rinkodaros tyrimai ir reklamos organizavimas.
KOMPETENCIJOS:
- gebėti vertinti verslo aplinką,
- mokėti naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais verslą,
- mokėti naudotis informacijos šaltiniais,
- gebėti atlikti tyrimus,
- gebėti analizuoti ir vertinti tyrimų duomenis,
- gebėti bendrauti su klientais bei vesti derybas,
- mokėti dirbti specialiomis kompiuterinio dizaino programomis,
- mokėti parinkti tinkamas reklamos rūšis,
- mokėti ruošti pristatymus.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS:
Rinkodaros skyriaus darbuotojo kvalifikacija suteikia teisę ir galimybes dirbti rinkodaros specialistu, vadybininku įvairių nuosavybės formų įmonėse.
Baigus šioje mokymo programoje numatytą kursą, galima kelti kvalifikaciją, studijuojant kolegijose arba universitetuose verslo vadybą ir administravimą, studijose panaudojant įgytas žinias ir praktinius įgūdžius

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2006 09 25
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju