Mokymo programos
Daržininkystės mokymo programa
Valstybinis kodas: 365062105
Kodas pagal ISCED: 33362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti daržininkus, gebančius tvarkytis ūkyje, teisingai įvertinti dirvožemius, jų agrochemines savybes ir tinkamumą daržovėms auginti, sudaryti tręšimo planą, nustatyti tręšimo normą, sudaryti ūkio sėjomainos planą, pasirinkti veisles, užsiauginti sėklas, jas paruošti, nustatyti sėjos normą, išsiauginti daigų, juos pikuoti, persodinti, sudaryti augalų apsaugos planą, nustatyti purškimo normą, naudotis daržininkystės technika, įrankiais ir įrenginiais, užtikrinti darbų saugą ūkyje.
Siekiant šių tikslų būsimieji daržininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi daržininkystės, mechanizacijos ir statybos, darbo ir civilinės saugos, ekonomikos, apskaitos ir teisės.
Praktinis mokymas vyksta realioje darbo aplinkoje – daržininkystės ūkyje. Praktinio mokymo trukmė – 2,7 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami daržininkystės ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama daržininko kvalifikacija.
Baigus daržininkystės mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės srities, sodininkystės posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo žemės ūkio studijų krypties programas.
Daržininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Daržininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti daržininku.
Asmuo, įgijęs daržininko kvalifikaciją, turi:
gebėti teisingai įvertinti dirvožemius, jų agrochemines savybes ir tinkamumą daržovėms auginti, tinkamai parinkti priešsėlius, sudaryti ūkio sėjomainos planą, išsiauginti daigų, juos pikuoti, persodinti, pasirinkti veisles, užsiauginti sėklas, jas paruošti, nustatyti sėjos normą, sudaryti tręšimo planą, nustatyti tręšimo normą, sudaryti augalų apsaugos planą, nustatyti purškimo normą, paruošti daržoves realizavimui ir žiemos saugojimui, naudotis daržininkystės technika, įrankiais ir įrenginiais, įvertinti rinkos galimybes ir jos vystymosi tendencijas, planuoti savo ūkio gamybos apimtis bei investicijas, užtikrinti darbų saugą ūkyje;žinoti daržo augalų auginimo sąlygas ir jų ypatumus, naujausias daržo augalų auginimo technologijas, pagrindinius intensyvios daržininkystės agrotechnologinius reikalavimus, svarbiausius žemės dirbimo reikalavimus ir daržovių sėjos terminus, mineralinių ir organinių trąšų naudojimo principus, ekologinės daržininkystės pagrindus, daugiausiai paplitusias piktžoles ir svarbiausius, specifinius daržininkystėje naudojamus herbicidus, daržo augalų ligas ir kenkėjus bei apsaugos būdus, daržovių sėklininkystės tvarką ir pagrindinius principus, daržininkystės specializacijos galimybes ir pranašumus, aplinkos apsaugos, saugaus darbo ir civilinės saugos reikalavimus;mokėti greitai, atsakingai ir dėmesingai dirbti.
Daržininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal daržininko mokymo programą.
Norintiems siekti daržininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję daržininko kvalifikaciją asmenys gali savarankiškai ūkininkauti ar kurti daržininkystės ūkį.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla Panevėžys Aldonos g. 4
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla Vilniaus r. Parko g. 7, Baltosios Vokės k., Pagirių sen.
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla Pasvalio r. Narteikių k., Joniškėlio apylinkių sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju