Mokymo programos
Apskaitininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440034403
Kodas pagal ISCED: 42334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrakultūrinių dalykų)
2.Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Apskaitininko mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Profesinio mokymo dalykai:
1.1.specialiųjų dalykų teorijos
mokomasi kasos aparatų ir universalios kasos sistemų, apskaitos, marketingo, vadybos pagrindų, teisės pagrindų, raštvedybos, profesinės etikos ir psichologijos, kompiuterizuotos kasos apskaitos, užsienio kalba (specialybės), darbuotojų saugos ir sveikatos.
1.2.praktinių įgūdžių
Darbo kompiuteriniais ir elektroniniais kasos aparatais bei universaliomis kasos sistemomis; kasos dokumentų pildymo, piniginių įplaukų skaičiavimo ir jų įforminimo; pinigų paruošimo inkasacijai ir inkasacijos dokumentų pildymo; kasos ataskaitos sudarymo; darbo kasose organizavimo; pirkimo pardavimo sutarčių pildymo, parduodant išsimokėtinai, bendravimo ir konfliktinių situacijų sprendimo, dirbo naujausiomis IT, specialybinės užsienio kalbos.
1.3.Bendrakultūrinių dalykų:
Estetikos, valstybinės kalbos kultūros ir spec. kalbos, kūno kultūros.

2.Mokomosios (32 savaičių trukmės) ir gamybinei praktikai (8 savaičių trukmė) atliekama Vilniaus m. prekybos centruose ir parduotuvėse.

3. Profesinio mokymo dalykų mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminais, kurie susideda iš teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių demonstravimo. Egzamino metu vertinamos mokinio specialybės žinios, gebėjimai, praktiniai mokėjimai bei įgūdžiai.
Baigiamieji kvalifikacijos egzaminai vykdomi vadovaujantis "Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarka" patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu.Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos:
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos.
1.Sėkmingai baigęs apskaitininko mokymo programą įgyja apskaitininko kvalifikaciją ir kompetencijas:
-parinkti ir eksploatuoti įvairių modelių EKA;
-pildyti kasos dokumentus ir vesti pinigų bei vertybinių popierių apskaitą;
-apskaitininko veiksmus inventorizacijos metu;
-organizuoti kasų veiklos apskaitininko darbą;
-profesinės veiklos kryptis, taisykles, įtakojančias darbo rezultatyvumą.
1.Apskaitininkas dirba
Prekybos centruose ir parduotuvėse. Savarankiškai dirba kasos aparatais: paruošia įvairių modelių EKA darbui, baigia darbą įvairių modelių EKA aparatais, spausdina dienos ataskaitas. Organizuoja kasų darbą ir veda kasų veiklos apskaitą, atlieka kasos inventorizaciją ir pildo reikiamus dokumentus.

2.Profesinės perspektyvos
Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje apskaitininko kvalifikaciją, gali savarankiškai dirbti šiose veiklos srityse: operatyvinėse kasose, pagrindinėje kasoje, prekybos salėje, gali vadovauti grupės darbui ir dirbti naujausiomis IT. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar universitetuose.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas


Prekybinio skyriaus vedėja Danutė Banionytė
2005-04-12
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju