Mokymo programos
Šilumos tiekimo operatoriaus mokymo programa
Valstybinis kodas: 440052205
Kodas pagal ISCED: 42352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti šilumos tiekimo organizatorius, gebančius užtikrinti patikimą ir ekonomišką šilumos tiekimo sistemų darbą ir kokybišką šilumos vartotojų (klientų) aptarnavimą.
Siekiant šių tikslų, būsimieji šilumos tiekimo organizatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi šilumos gamybos ir tiekimo sistemų naudojimo, taikomosios fizikos ir matematikos, hidraulikos, šilumos paskirstymo ir apskaitos technologijos, žaliavų ir jų pažinimo, šilumos tinklų ir jos įrenginių priežiūros, šilumos mazgų eksploatavimo, karšto vandens gamybos ir tiekimo sistemų, šilumos apskaitos ir jos kontrolės, vadybos ir komercijos pagrindų, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos, verslo, saugos darbe pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta gamybinėse įmonėse tiekiančiose silumą. Praktinio mokymo trukmė - 47,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami šilumos sistemų gamybos, tiekimo, paskirstymo, apskaitos ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama šilumos tiekimo organizatoriaus kvalifikacija.
Baigus šilumos tiekimo organizatoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.
Šilumos tiekimo organizatoriaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Šilumos tiekimo organizatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti šilumos tiekimo organizatoriumi.
Asmuo įgijęs šilumos tiekimo organizatoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti skaityti darbo brėžinius, parinkti energetinius resursus šildymo sistemai, šilumos tiekimo būdus vartotojams, eksploatuoti bei remontuoti šilumos energetines sistemas, aptarnauti mažos galios vietines katilines, vartotojų šilumos punktus, atnaujinti šilumos energetikos sistemas, naudotis informacinėmis technologijomisžinoti informacines technologijas, saugos darbe reikalavimus, verslo aplinką,mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis
Šilumos tiekimo organizatoriaus kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal šilumos tiekimo organizatoriaus mokymo programą.
Norintiems siekti šilumos tiekimo organizatoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję šilumos tiekimo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti šilumos tiekimo organizatoriais šilumos tiekimo įmonėse, gyvenamųjų namų bendrijose, įmonėse, prekiaujančiose, montuojančiose ir eksploatuojančiose šildymo sistemas, kurti privačią verslo įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Vilnius Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Vilnius Antakalnio g. 54
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju