Mokymo programos
Ventiliacijos, Oro Kondicionavimo Sistemų Gamintojo, Montuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440052208
Kodas pagal ISCED: 42352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Įmonių, teikiančių ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gaminimo ir montavimo bei termoizoliavimo paslaugas Lietuvoje nėra daug. Tačiau šias paslaugas teikiančių įmonių apklausa patvirtino, kad įmonėse stokojama apie 30 % kvalifikuotų darbininkų. Vien tik UAB "Termoizola", turinti gamybinius padalinius Vilniuje, Elektrėnuose, Kaune, Šiauliuose ir dukterines įmones Mažeikiuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Latvijoje per artimiausius trejus metus įdarbintų apie 150 - 170 kvalifikuotų darbuotojų.
2.Programos tikslas:
Parengti specialistą, galintį savarankiškai dirbti pagal pasirinktą specialybę ir gebantį prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų.
Programos statusas:
3-iojo profesinio išsilavinimo lygio mokymo programa, skirta baigusiems vidurinio ugdymo programą ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Įsisavinusieji programą įgis ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų gamintojo, montuotojo kvalifikaciją ir galės papildomai atlikti termoizoliavimo darbus. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visų, turinčių licenciją, steigėjų.

Programos anotacija

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų) apibūdinimas:
Mokomasi bendrakultūrinių (valstybinės kalbos kultūros, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (apskardinimo, ventiliacijos, elektros įrengimų ir vėdinimo sistemų montavimo, jų gamybos technologijų, naudojamų medžiagų, braižybos ir sistemų schemų skaitymo, bendrosios šaltkalvystės, ortakių bei jų dalių išklotinių apskaičiavimo ir gamybos, įvairaus profilio ortakių gamybos, jų sujungimo ir tvirtinimo detalių, pneumotransporto ir aspiracijos gamybos ir montavimo, vėdinimo sistemų paleidimo ir derinimo, vėdinimo sistemų šilumos rekoperacijos, gamtos, darbų saugos, sanitarijos reikalavimų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
2.Programos specializacijos mokymo turinio apibūdinimas:
Mokomasi papildomai termoizoliavimo specializacijos (izoliavimo ir apdailos medžiagų, izoliavimo technologijų) dalykų bei praktinių (izoliuoti šaltus, karštus paviršius bei juos apdailinti) gebėjimų.
3.Mokomųjų ir baigiamosios praktikų trukmės ir vietų apibūdinimas:
Praktiniam mokymui skiriama 70% profesinio mokymo laiko (1434 val.). Pirminių profesinių įgūdžių formavimas atliekamas mokymo įstaigoje, vadovaujant profesijos mokytojui, o būtinų profesinių gebėjimų tobulinimas vykdomas gamybinės praktikos vietose: specialiose montavimo organizacijose, gamyklose, namų eksploatavimo tarnybose bei individualiose įmonėse.
4.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas:
Profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kvalifikacinio (teorinio ir praktinio) egzamino vertinimo rezultatus. Egzamino organizavimo tvarką, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas arba egzamino bilietų klausimai iš visų Standarte nurodytų veiklos sričių. Praktinio egzamino metu patikrinama mažiausiai dvi iš šių pagrindinių kompetencijų:
"gaminti vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales;
"gaminti pastatų apsaugos nuo kritulių poveikio detales;
"montuoti vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales;
"montuoti pastatų apsaugos nuo kritulių poveikio detales;
"montuoti ventiliatorius;
"įrengti oro kondicionierius;
"specializacijos kompetencijos: izoliuoti šaltus, karštus paviršius bei juos apdailinti
5.Suteikiama kvalifikacija:
Ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų gamintojas, montuotojas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

1.Įgyjamos kompetencijos:
Gebės gaminti:
"vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales;
"pastatų apsaugos nuo kritulių poveikio detales;
"nestandartinius buities gaminius;
"ortakių jungimo ir tvirtinimo detales.
Gebės montuoti:
"vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales;
"pastatų apsaugos nuo kritulių poveikio detales;
"oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus;
"ventiliatorius, oro šildymo įrangą bei valymo įrangą;
"elektros įrengimus;
"pagal specializaciją izoliuoti šaltus, karštus paviršius bei juos apdailinti
Saugiai dirbti.
Skaityti darbo brėžinių schemas.
Įrengti dūmtraukių įdėklų detales, oro kondicionierius.
Paruošti pastato konstrukcijas vėdinimo sistemoms montuoti.
Darbo aprašymas:
Ventiliacijos ir oro sistemų gamintojas, montuotojas gamins ir montuos ventiliacijos įrengimus, vėdinimo sistemas, ortakius, stogines skardos dangas, stogo lovių, stogvamzdžių konstrukcinius elementus, dengs metalinius pastatų stogus ir pan. Šios profesijos specialistas įrengs atramines konstrukcijas ventiliacijos įrengimams, montuos ventiliacijos įrengimus, naudodamasis specialia įranga ir mechanizmai, įrengs ortakių tvirtinimo detales. Paruoš pagrindą metaliniam stogui dengti, gamins iš lakštinės skardos reikiamas stoginės dangos detales jas montuos ir tvirtins, taip pat gamins, montuos ir tvirtins stogvamzdžius, stogo lovius bei jų sudedamąsias dalis. Atliks šaltkalvio darbus ir pagal specializaciją izoliuoti šaltus, karštus paviršius bei juos apdailinti. Savo darbe ventiliacijos ir oro sistemų gamintojas, montuotojas naudosis darbo brėžiniais ir technologinėmis kortelėmis, pats galės sudaryti eskizus.
2.Profesinės perspektyvos:
Ventiliacijos ir oro sistemų gamintojo, montuotojo įsidarbinimo perspektyvos yra gana geros. Jis galės dirbti statybose, įrenginėjant įvairios paskirties pastatus, montavimo bei individualiose įmonėse, namų eksploatavimo tarnybose bei kurti privatų verslą. Giminingos profesijos: šaltkalvio, suvirintojo.
3.Profesiniai gebėjimai:
Sėkmingam ventiliacijos ir oro sistemų gamintojo, montuotojo darbui yra būtina išmanyti apie medžiagas, naudojamas skardos dangoms, jų konstrukcinių elementų gamybos technologiją, vėdinimo sistemų detales, ventiliacijos sistemų veikimo ir montavimo principus. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip pomėgis technikai, kruopštumas, erdvinis mąstymas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, greita reakcija, puiki akių, rankų koordinacija, ir pan.). Ventiliacijos, oro sistemų gamintojo ir montuotojo darbą sunku sėkmingai dirbti žmogui, turinčiam regos, judėjimo bei kitų sveikatos sutrikimų.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Juozas Juknevičius
Data: 2006-02-03

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė: A.Urnavičius
Data : 2006-02-20

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aukštadvario žemės ūkio mokykla Trakų r. Technikumo g. 1, Aukštadvario mstl.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju