Mokymo programos
Ventiliacijos, Oro Kondincionavimo Sistemų Gamintojo, Montuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440052209
Kodas pagal ISCED: 42352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:Sparčiai didėjant statybų mastui iškyla didelis poreikis kvalifikuotų specialistų. Apklausus Klaipėdos regiono įmones, teikiančias ventiliacijos ir oro kondicionavimo paslaugas, paaiškėjo, kad yra didelis trūkumas šių specialistų ir šios specialybės kvalifikuoti darbininkai nesunkiai randa darbą. VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla turi licenciją ruošti trečio lygio ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo, montuotojo rengimui. Paspartinti greitesnį šių specialybių darbininkų rengimą ir patenkinti darbdavių poreikius yra parengta ketvirtos pakopos, vienų mokslo metų, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo, montuotojo mokymo programa. VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla yra vienintelė, kuri rengia šios specialybės darbininkus.2. Programos tikslas:Programa skirta asmenų siekiančių įgyti ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo, montuotojo profesinę kvalifikaciją, pirminiam profesiniam rengimui. Baigusieji mokymąsi pagal šią programą galės dirbti ventiliacijos, oro kondicionavimo gamintojo, bei montavimo paslaugas teikiančiose įmonėse.3.Programos statusas: tai nauja, 3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visų, turinčių licenciją, steigėjų.

Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrojo lavinimo dalykų) 2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo, montuotojo mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi pastatų fasadų apskardinimo detalių gamybos, stogų apskardinimo detalių gamybos, vėdinimo sistemų detalių gamybos, penumo transporto ir aspiracijos sistemų detalių gamybos, nestandartinių buities gaminių gamybos, dūmtraukių indėklų detalių gamybos ir montavimo, pastatų skardinimo detalių montavimo, vėdinimo sistemų montavimo, ventiliacijos įrenginių montavimo, techninės braižybos, medžiagų mokslo, darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrotechnikos.
1. 2.praktinių įgūdžių:
Mokomasi gaminti pastatų fasadų apskardinimo detales, stogų apskardinimo detales, vėdinimo sistemų detales, penumo transporto ir aspiracijos sistemų detales, nestandartinius buities gaminius, dūmtraukių įdėklų detales ir jas montuoti, montuoti pastatų skardinimo detales, montuoti vėdinimo sistemas, ventiliacijos įrenginius.
1.3. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos
1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
Nėra
1.5.Bendrojo lavinimo dalykų: etika, kalbos kultūra ir specialybės kalba, kūno kultūra

2. . Mokomosios (40 savaičių trukmės) ir baigiamoji gamybinė praktika ( 8 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse ir pas darbdavius.
3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1. sėkmingai baigęs ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo, montuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
- gaminti vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales ;
- gaminti pastatų apsaugos nuo kritulių poveikio detales;
- gaminti nestandartinius buities gaminius;
- gaminti ortakių jungimo ir tvirtinimo detales;
- montuoti vėdinimo, oro kondicionavimo pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales;
- montuoti pastatų apsaugos nuo kritulių poveikio detales;
- įrengti dūmtraukių įdėklų detales;
- montuoti ventiliatorius;
- montuoti oro šildymo įrangą;
- montuoti oro valymo įrangą;
- montuoti oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus;
- rengti oro kondicionierius;
- skaityti darbo brėžinių schemas;
- paruošti pastato konstrukcijos vėdinimo sistemoms montuoti;
- saugiai dirbti;
- montuoti ir prijungti elektros įrengimus.

1.Darbo aprašymas

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas žino apie medžiagas, naudojamas pastatų stogų dangoms ir vėdinimo sistemų (ortakių) detalėms, ventiliacijos sistemų rūšis, įrengimus, jų veikimo principą, ventiliacijos sistemų montavimo pagrindinius principus, ortakių ir fasoninių dalių tvirtinimo detales, sutartinius ženklus, naudojamus montavimo projektuose, broko priežastis ir jo šalinimo būdus. Savo darbe atlieka šaltkalvio darbus pagal profesiją, jungia ortakius ir fasonines dalis, montuoja ventiliacijos įrenginius, geba jungti lakštines skardos detales įvairiais būdais: užlenkiant, lituojant, kniedijant, susvirinant, moka gaminti lakštines skardos reikiamas stoginės dangos detales ir jas montuoti, sugeba gaminti stogvamzdžių apskrito ir stačiakampio skerspjūvio sudedamąsias dalis, jas montuoti ir tvirtinti, moka naudotis darbo brėžiniais ir technologinėmis kortelėmis, racionaliai naudoja energiją, žaliavas ir medžiagas. Organizuoja saugią darbo vietą, tinkamai ją prižiūri, išmano pagrindinius ekonomikos darbo teisės teiginius.
2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo, montuotojo kvalifikaciją gali dirbti organizacijose, teikiančiose šias paslaugas, gali vadovauti grupės darbui . Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Vyr. profesijos mokytojas Arvydas Vaitkus

2007 10 02

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla Klaipėda Statybininkų pr. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju