Mokymo programos
šaldymo įrengimų Operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440052213
Kodas pagal ISCED: 42352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos
1.Programos poreikio pagrindimas:
UAB "Genys", UAB "Baltic Refrigeration Group", UAB "Rolvika", UAB "Baltic Master", UAB "Šalteklis", UAB "Avertė", UAB "Algerta", UAB "Dorsana", UAB"Ekoterma", įmonės bendradarbiaudami su KSRC Medienos apdirbimo ir statybos skyriumi, pateikė pasiūlymą rengti šaldymo įrengimų mechaniko specialybės moksleivius, kartu įsipareigodami įdarbinti juos įmonėje gamybinės praktikos metu, o gavus kvalifikaciją - priimti į darbą.

2. Programos tikslas:
Parengti šaldymo įrengimų mechaniką, kuris žinotų apie šaldymo įrengimų veikimo principus, procesus vykstančiuose juose, jų klasifikaciją, sugebėtų savarankiškai juos montuoti, eksploatuoti, diagnozuoti gedimus ir juos šalinti.
Šaldymo įrengimų mechanikai rengiami pagal pagrindinio profesinio mokymo 4 pakopos 1 metų trukmės programą. Pagal ją bus mokoma specialybės ir bendrųjų dalykų bei praktinių gebėjimų.

3. Programos statusas - 4 pakopa

Programos anotacija:
1. Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų ir bendrakultūrinių dalykų).
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Šaldymo įrengimų mechaniko mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1. Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. Specialiųjų dalykų teorijos:
Mokomasi: šaltkalvystė ir suvirinimas, termodinaminiai procesai, šaldymo įrengimų termodinaminiai procesai, šaldymo įrengimų montažas, remonto darbų technologija, elektrotechnika, šaldymo įrengimų eksploatacija, medžiagos, šaldymo įrengimų elektrinė dalis ir automatika, , darbuotojų sauga ir sveikata, techninė braižyba, informacinės technologijos, specialybės užsienio kalba.
1.2. praktinių įgūdžių:
Šaltkalviško metalo apdirbimo (lyginimo, pjovimo, dildymo, lenkimo, gręžimo ir kt.), šaldymo įrengimų montažo, remonto darbų technologijos, šaldymo įrengimų elektrinė dalies ir automatikos montavimo, šaldymo įrengimų eksploatacijos, gamybinės praktikos.
1.3 Bendrųjų dalykų:
civilinė sauga, ekonomika ir verslo pagrindai
1.4 Bendrojo lavinimo dalykų:
Dorinis ugdymas, kalbos kultūra ir spec. kalba, kūno kultūra

2. Mokomosios (31sav. ) ir baigiamoji praktika (8sav.) atliekama mokyklos dirbtuvėse ir įmonėse.
3. Pagal programos planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

................................................................................................................................................................
Įgyjamos kompetencijos;
1. darbo aprašymas
2. profesinės perspektyvos

Įgyjamos kompetencijos.
Sėkmingai baigęs šaldymo įrengimų mechaniko programą įgyja šaldymo įrengimų mechaniko kvalifikaciją ir kompetencijas:
"mokėti saugiai dirbti
"dirbti šaltkalvių darbus
"sujungti metalus lituojant ir suvirinant
"žinoti termodinaminius procesus
"žinoti naudojamas medžiagas, jų savybes ir panaudojimo galimybes
"mokėti montuoti, reguliuoti šaldymo įrengimus.
"taikyti bendrosios elektrotechnikos dėsnius šaldymo įrengimų elektrinės dalies ir automatikos veikimo analizei
"mokėti montuoti šaldymo įrengimų elektrinę dalį ir automatiką
"mokėti atlikti šaldymo įrangos remonto darbus
"pažinti verslo aplinką bei įvertinti savo galimybes.

DARBO APRAŠYMAS
Įgiję šaldymo įrengimų mechaniko kvalifikaciją specialistai sugebės: jungti sistemų vamzdžius, montuoti šaldymo sistemų atskirus funkcinius mazgus, centrales, atlikti šaldymo sistemų paleidimą, gedimų diagnozavimą, remonto darbus, statyti šaldymo kameras, surinkti šaldymo sistemų elektrinę dalį, montuoti ir eksploatuoti šaldymo įrangą valstybinėse, privačiose įmonėse, jų padaliniuose bei dirbti individualiai.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Išlaikius baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, suteikiama šaldymo įrengimų mechaniko kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokslo baigimo diplomas . Turėdami šią kvalifikaciją, jaunuoliai galės dirbti įvairiose įmonėse, pvz.: UAB "Genys", UAB "Baltic Refrigeration Group", UAB "Rolvika", UAB "Baltic Master", UAB "Šalteklis", UAB "Avertė", UAB "Algerta", UAB "Dorsana", UAB"Ekoterma". Kvalifikaciją gali kelti savarankiškai, kursuose ar stažuotėse, studijuojant aukštojoje mokykloje.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas
Profesijos mokytojasDonatas Kriaučiūnas
2006 m. vasario 22 d.
Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006 m. vasario 22 d.Algirdas Urnavičius

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno statybininkų rengimo centras Kaunas V. Krėvės pr. 114
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju