Mokymo programos
Mėsos Perdirbėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440054107
Kodas pagal ISCED: 42354
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Lietuvoje veikia stambios , vidutinio stambumo ir smulkios mėsos perdirbimo įmonės, prekybos centruose įkurti mėsos skyriai. Visoms minėtoms įmonėms reikalingi kvalifikuoti specialistai. Tai rodo Kauno apskrities įsidarbinimo galimybių BAROMETRAS 2006, darbdavių kreipimasis į mokyklas dėl mėsos perdirbėjų, darbdavių skelbimai apie laisvas darbo vietas mėsos perdirbimo įmonėse, skyriuose.
2. Programos tikslas:
nuosekliai ugdyti profesinius mėsos perdirbėjo gebėjimus ir įgūdžius. Parengti specialistai gebės kokybiškai sudalinti ir apdoroti skerdienas, paruošti mėsos pusgaminius, gaminti dešras, kulinarijos gaminius, termiškai juos apdoroti bei nustatyti gaminių kokybę jusliniu būdu.
3.Programos statusas:
tai IV pakopos kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa.
Mokymą gali vykdyti mokymo įstaiga, turinti mokymo licenciją.


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.
Mėsos perdirbėjo mokymo programos anotacija:
Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos:
mėsos pramonės žaliava ir jos apdorojimas; žaliavos paruošimas mėsos gaminių gamybai; dešrų gamybos technologijos; sūdytų - rūkytų gaminių gamybos technologijos; technologiniai įrengimai; mėsos gaminių kokybė ir sauga; mėsos išpjaustymo technologijos; faršo ruošimo technologijos; terminio apdirbimo technologijos; dešrų ir rūkytų gaminių formavimo technologijos; darbuotojų saugos ir sveikatos; informacinių technologijų; specialybės užsienio kalbos.
1. 2.praktinių įgūdžių:
. mėsos pramonės žaliavos ir jos apdorojimo; žaliavos paruošimas mėsos gaminių gamybai; dešrų gamybos technologijos; sūdytų - rūkytų gaminių gamybos technologijos; mėsos išpjaustymo technologijos; faršo ruošimo technologijos; terminio apdirbimo technologijos; dešrų ir rūkytų gaminių formavimo technologijos;
1.3. Bendrųjų dalykų: ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos
1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos; kūno kultūros; estetikos(profilinės).
1.5.Bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinio ugdymo programą.
Nėra.
2. Mokomosios praktikos trukmė 14 savaičių (495 val.) , baigiamosios praktikos trukmė - 8 savaitės. Praktikos atliekamos mokyklos mėsos perdirbimo technologijos laboratorijoje , prekybos centrų mėsos skyriuose, mėsos perdirbimo įmonėse.
3. Baigiamieji kvalifikacijos egzaminai vykdomi vadovaujantis 2005-06-01 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ISAK-
Nr. 991 ,,Dėl pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo". Egzaminų vertinimo komisijos sudėtį skiria ir tvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Baigiamasis kvalifikacijos egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių vertinimo; praktinių įgūdžių vertinimo. Vadovaujantis vertinimo komisijos protokolais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (profesinio mokymo diplomas).

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos.
1.sėkmingai baigęs mėsos perdirbėjo programą įgyja mėsos perdirbėjo kvalifikaciją ir kompetencijas:
- tinkamai paruošti darbo vietą;
-parinkti tinkamas žaliavas mėsos gaminių gamybai;
-atlikti žaliavos paruošimo technologines operacijas, naudojantis įrengimais bei įrankiais;
-atlikti kiaulių skerdenų sudalinimo ir išgyslinėjimo technologines operacijas;
-atlikti galvijų skerdenų sudalinimo ir išgyslinėjimo technologines operacijas;
-paruošti faršą atskirų rūšių dešroms ir įvertinti faršo kokybę;
-paruošti stambiagabalius ir smulkiagabalius mėsos pusgaminius;
-nustatyti pusgaminio kokybę;
-kokybiškai atlikti mėsos gaminių gamybos technologinius procesus;
-formuoti įvairių rūšių dešras;
-parinkti tinkamą terminio apdorojimą režimą;
-įvertinti mėsos gaminių kokybę;
-žinoti darbo rinkos keliamus reikalavimus.


1.Darbo aprašymas

Mėsos perdirbėjas dirba mėsos perdirbimo įmonėse, prekybos centrų mėsos skyriuose, mėsos prekyvietėse. Jis parenka ir paruošia žaliavas, sudalija ir apdoroja skerdenas, sveria, vynioja, rūšiuoja bei šaldo mėsą, ruošia faršą, pusgaminius, virtus ir rūkytus mėsos gaminius, gamina įvairių rūšių dešras, kulinarijos gaminius, laikydamasis mėsos gaminių kokybės ir saugos reikalavimų, termiškai apdoroja, nustato kokybę jusliniu būdu.
2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje mėsos perdirbėjo kvalifikaciją gali dirbti smulkiose, vidutinėse ir stambiose mėsos perdirbimo įmonėse, prekybos centrų mėsos skyriuose. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai arba stažuotėse. Gali tęsti mokymąsi neuniversitetinėse ir universitetinėse aukštosiose mokyklose.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
profesijos mokytoja ekspertėDalė Zita Gustaitienė

2006 02 06
Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.

2006 m. vasario 20 d. A.Urnavičius

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Utenos regioninis profesinio mokymo centras Utena Aukštaičių g. 5
Kauno maisto pramonės mokykla Kaunas Taikos pr. 133
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju