Mokymo programos
Dailidės Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440058212
Kodas pagal ISCED: 42358
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Pagal Lietuvos darbo biržos įsidarbinimo prognozes, įvairių profilių statybininkų poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Kasmet auga bendrovių, statančių statinius iš medienos skaičius, nes auga šios rūšies statinių paklausa ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kvalifikuotų dailidžių, galinčių savarankiškai pasigaminti elementus pagal statybinius brėžinius ir atlikti montavimo darbus stygius yra akivaizdus. Todėl atsirado poreikis rengti tradicinės statybos specialistus -dailides.
2. Programos tikslas:
Paruošti kvalifikuotą darbininką, dirbantį statybvietėje, kurio kvalifikacija atitiktų darbo rinkos reikalavimus, gebantį atlikti bendruosius dailidės darbus, paruošti įrangą ir įrankius , reikalingą apdirbti medieną, pritaikyti šiuolaikines informacines technologijas.
3.Programos statusas:
3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, IV pakopos pirminio profesinio mokymo programa. Šią programą gali vykdyti profesinio mokymo įstaigos , turinčios licenciją .


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Dailidės mokymo programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
Mokomasi bendrųjų dalykų ( ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos) ; bendrakultūrinių dalykų (profilinės estetikos, valstybinės kalbos kultūros, kūno kultūros) ir specialybės dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių (medienos apdirbimo darbų, bendrųjų statybos darbų, ręstinių pastatų statybos, skydinių ir karkasinių pastatų statybos, staliaus gaminių montavimo, šlaitinio stogo įrengimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, medžiagų ir gaminių, braižybos ir brėžinių skaitymo).

2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
Programos mokymo trukmė vieneri metai. Specialybės dalykams skiriama 1350 valandų , iš kurių praktikiniam mokymui - 895 valandos. Ištisinei gamybinei praktikai statybvietėje skiriamos 320 valandos. Darbo vietose turi būti atliekami dailidės darbai.

3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.
Dailidės kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam programoje numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kvalifikacinio egzamino (teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus. Egzamino organizavimą, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Mokiniams, išlaikiusiems kvalifikacinius egzaminus, išduodamas diplomas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos:
"Paruošti medieną apdirbimui.
"Matuoti, žymėti medieną.
"Atlikti rankinio medienos apdirbimo operacijas.
"Apdirbti medieną rankiniais įrankiais.
"Apdirbti medieną staklėmis.
"Apibūdinti medžiagas ir gaminius.
"Statyti ręstinius pastatus.
"Statyti.
"skydinius ir karkasinius pastatus.
"Įrengti šlaitinį stogą.
"Sumontuoti staliaus gaminius.
"Skaityti darbo brėžinius.
"Apibūdinti statinius.
"Naudotis paaukšinimo ir kėlimo įranga.
"Padengti medinių pasatų elementus apsauginėmis medžiagomis.
"Mūryti ir betonuoti nesudėtingas konstrukcijas.

1.Darbo aprašymas

Dailidė dirbs rankiniais mechaniniais ir elektriniais įrankiais, medžio apdirbimo staklėmis, statys ręstinius, skydinius ir karkasinius pastatus bei montuos stogo konstrukcijų elementus, įgis pradinius mūro ir betonavimo darbų įgūdžius, skaitys darbo brėžinius. Darbas atvirame lauke, statybvietėje. Dailidė dirba kolektyve, komandoje, įvairiame aukštyje ir įvairiomis oro sąlygomis, todėl svarbi fizinė ištvermė, gera judesio koordinacija bei dėmesio koncentracija, puikus regėjimas, atsakingumas, kūrybingumas, mokėjimas bendrauti bei gebėjimas valdyti susidariusią situaciją.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs kvalifikaciją pagal pirminio profesinio dailidės mokymo programą gali dirbti tiek Lietuvos tiek užsienio įmonėse, statančiose medinius pastatus. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai, kursuose ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje. Nesunkiai dailidė gali įgyti papildomas staliaus, mūrininko kvalifikacijas.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Direktoriaus pavaduotoja Daina Kiršanskienė

2006- 01- 30
Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006-02-20

A. UrnavičiusĮstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Utenos regioninis profesinio mokymo centras Utena Aukštaičių g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju