Mokymo programos
Stogdengio Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440058215
Kodas pagal ISCED: 42358
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Pagal Lietuvos darbo biržos įsidarbinimo prognozes, įvairių profilių statybininkų poreikis išaugo ir turi tendencijas augti. Kadangi auga statybos darbų apimtys, ypač jaučiamas trūkumas stogdengių, todėl įmonės suinteresuotos kvalifikuotų darbininkų ruošimu. Jos teikia konsultacijas ir pasiūlymus dėl mokymo turinio, mielai bendradarbiauja suteikiant mokiniams darbo vietas gamybinės praktikos metu.
2. Programos tikslas:
Paruošti kvalifikuotus stogdengius, sugebančius įrengti įvairių formų stogo konstrukcijas, dengti viršutinį ir apatinį stogo sluoksnius, juos remontuoti, apšiltinti, įvairių rūšių medžiagomis, pritaikant naujas technologijas.
3.Programos statusas:
3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, IV pakopos pirminio profesinio mokymo programa. Šią programą gali vykdyti profesinio mokymo įstaigos , turinčios licenciją .Programos mokytis gali asmenys, turintys staliaus kvalifikaciją ir baigę vidurinio ugdymo programą.


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo.
Mokomasi:
1.Specialybės teorijos ir praktinių įgūdžių dalykų:
šlaitinio stogo konstrukcijų surinkimo, šlaitinio stogo konstrukcijų montavimo, Šlaitinio stogo dengimo, metalinės stogo dangos įrengimo, plokščio stogo įrengimo, plokščio ir šlaitinio stogo remonto, darbo brėžinių skaitymo, stogo medžiagų, medienos apdirbimo darbų, darbuotojų saugos ir sveikatos.
1.2. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos.
1.3.Bendrakultūrinių dalykų:
profilinės estetikos, valstybinės kalbos kultūros, kūno kultūros.

2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
Praktinio mokymo trukmė - 900 akademinės valandos , iš kurių 320 valandų skiriama ištisinei gamybinei praktikai statybos įmonėje. Mokymas vykdomas mokymo įstaigos dirbtuvėse ir statybvietėje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos.

"Dirbti rankiniais elektriniais įrankiais.
"Skaityti darbo brėžinius.
"Apskaičiuoti medžiagas.
"Saugiai dirbti.
"Sumontuoti gegnių sistemas, jų konstrukcijas.
"Įrengti apsauginius sluoksnius ir darbinį paklotą (pagrindą ).
"Pritvirtinti stogo konstrukcijų vėdinimo ir vandens nutekėjimo sistemas.
"Pritvirtinti dangas.
"Pritvirtinti specialios paskirties elementus.
"Įrengti papildomas stogo detales.
"Įrengti apsauginius sluoksnius.
"Dengti plokščią stogą jam skirtomis dangomis.
"Pakeisti senas konstrukcijų dalis.
"Pakeisti ir suremontuoti apsauginius sluoksnius.
"Suremontuoti senas dangas arba pakeisti naujomis.

1.Darbo aprašymas

Baigęs programą, stogdengys dengs stogą ritininėmis, prilydomosiomis, sintetinio kaučiuko ir plastikinėmis dangomis, dirbs su specialiąja dujų įranga, mokės įrengti ir dengti įvairių formų šlaitinius stogus. Nusimanys apie medžiagas, skirtas plokščių ir šlaitinių stogų įrengimui, jų dengimui, apšiltinimui ir remontui. Mokės paruošti įrankius, mechanizmus darbui pagal paskirtį ir žinos jų eksploatavimo taisykles. Mokės pritvirtinti stogo konstrukcijų vėdinimo ir vandens nuleidimo sistemas, skaitys darbo brėžinius. Stogdengio darbas yra aukštyje, todėl jis turi išmanyti aukštalipio darbus.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs kvalifikaciją pagal pirminio profesinio stogdengio mokymo programą gali dirbti statybos įmonėse, vykdančiose bendruosius statybos darbus arba specialiuosius stogo įrengimo darbus. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Vyr. profesijos mokytoja Janina Burokienė
2006- 02- 01

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006-02-16 A.Urnavičius


Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Utenos regioninis profesinio mokymo centras Utena Aukštaičių g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju