Mokymo programos
Naftos Ir Jos Produktų įrenginių Eksploatavimo Sprogioje Aplinkoje Darbo Vadovo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560052413
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Naftos ir jos produktų bazių, cechų ir barų darbo vadovo mokymo programa skirta mokyti asmenis , turinčius aukštesnįjį techninį išsilavinimą, kurie vadovaus darbininkams, kurių pareigos susietos su naftos ir jos produktų priėmimu, laikymu rezervuaruose bei kituose talpose, išdavimu, išsiuntimu, pilstymu ar kokybės kontrole.
Naftos ir jos produktų bazių, cechų ir barų darbo vadovas privalo žinoti technologinių įrengimų išdėstymą, montavimą, technologinių įrengimų aptarnavimą ir remontą, naftos bazių technologinių ir kitų vamzdynų schemas, lengvai užsiliepsnojančių bei degių skysčių išpylimo ir pripilimo operacijas, technologinio proceso kontrolės ir valdymo sistemas, apsaugos nuo antrinio žaibo poveikio būdus, avarinių situacijų likvidavimo planus, jų ruošimo tvarką, personalo mokymą, darbų su atvira ugnimi vykdymą, paskirų - leidimų atlikti pavojingus darbus išdavimo tvarką, darbų saugos normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Naftos ir jos produktų bazių, cechų ir barų darbo vadovas privalo mokėti organizuoti darbus pagal darbų saugos reikalavimus, patikrinti paruoštas darbams vietas, bei prižiūrėti kaip atliekami darbai, technologinį reglamentą, technologinių schemų pakeitimo įforminimo tvarką, naudotis dujų analizės prietaisais, organizuoti gelbėjimo darbus bei suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiam, patalpų ir pastatų skirstymą pagal pavojingumą sprogimo ir gaisro atžvilgiu, kategorijų nustatymo principus,tirti nelaimingus atsitikimus, avarijas bei juos įforminti.
Asmenys baigę mokymą pagal šią programą , įgyja specialių, bendrųjų saugos darbe žinių , o taip pat žinių, būtinų jiems vadovaujant darbams su potencialiai pavojingais įrenginiais bei dirbant pavojingus darbus.
Asmenims baigusiems mokymą išduodamas valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas (kodas 1114).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Respublikinis energetikų mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 21
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras Kaunas V. Krėvės pr. 120
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju