Mokymo programos
Chemijos Ir Naftos Chemijos Pramonės Sprogių, Degių Gamybų Vadovo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560052430
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo mokymo planas ir mokymo programa parengti pagal darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus ir konsultacinio centro parengtus metodinius nurodymus mokymo dokumentacijai ruošti. Ji skirta mokyti asmenis, turinčius aukštesnįjį techninį išsilavinimą ir suteikti jiems chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių degių gamybų vadovo kvalifikaciją.
Asmenys, baigę mokymą pagal šią programą, įgyja žinių apie potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, padidinto pavojingumo darbų organizavimą, pavojingų medžiagų savybes, jų poveikį aplinkai, žmonėms, elektros įrenginių, sumontuotų sprogiose, degiose gamybose, eksploatavimą, saugaus remonto darbų atlikimą. Supažindindami su pavojingais objektais ir jų rizikos analize, pagrindinėmis avarijų priežastimis, specifiniais reikalavimais tipiniams technologiniams procesams bei bendraisiais saugos darbe klausimais.
Šiame rinkinyje pateikiami kvalifikaciniai reikalavimai pirminiam sprogių ir degių gamybų vadovo chemijos ir naftos chemijos pramonėje pasirengimui. Pateikiama mokymo procesui reikalinga įranga, priemonės, mokymo planas ir mokymo programa, taip pat baigiamųjų egzaminų tvarka bei vertinimas.
Mokymo programa yra pagrindinis dokumentas, apibūdinantis mokymo turinį, įvertinant šiuolaikinius reikalavimus kvalifikuoto vadovo ruošimui. Jo turinys ir apimtis nukreipti į tokį besimokančiųjų minimalų pasirengimą, kuris atitinka aukštesniojo techninio išsilavinimo lygį.
Mokymo pabaigoje, sėkmingai išlaikę egzaminą, kursų klausytojai gauna valstybės pripažintą pažymėjimą (kodas 1114).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras Kaunas V. Krėvės pr. 120
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju