Mokymo programos
Pavojingų Krovinių Ir Cheminių Medžiagų Vežimo Ir Sandėliavimo Darbų Vadovo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560052432
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Pavojingos cheminės medžiagos, preparatai ir gaminiai plačiai naudojami pramonėje, žemės ūkyje, paslaugų sferoje ir buityje, be to, gamyboje ir buityje susidaro daug atliekų, kurios gali žalingai veikti žmones ir aplinką. Galimi pavojai, vežant, pakraunant - iškraunant bei sandėliuojant, pavojingas medžiagas ir krovinius labai priklauso nuo teisingo elgesio su jomis, supakavimo ir teisingo transporto priemonės pasirinkimo.
Siekiant užtikrinti tinkamą vadovavimą pavojingų krovinių ir medžiagų vežimui ir sandėliavimui ir vadovaujantis Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolu, Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu bei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1998 12 22 įsakymu Nr. 272 „Dėl bendrųjų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių" sudaryta ši programa. Ji skirta mokyti asmenis, turinčius ne žemesnį kaip aukštesnįjį techninį išsilavinimą, ir siekiant jiems suteikti pavojingų krovinių vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo kvalifikaciją.
VARTOJAMOS SĄVOKOS:
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo bei sandėliavimo darbų vadovas (toliau tekste - darbų vadovas) - tai darbdavio įsakymu skirtas darbuotojas, turintis ne mažesnį kaip aukštesnįjį techninį išsilavinimą, susijęs su pavojingų krovinių, cheminių medžiagų ir atliekų vežimu, pakrovimu - iškrovimu bei sandėliavimu, dokumentacijos tvarkymu bei turintis pažymėjimą (kodas 1114).
Krovėjas (sandėlio darbininkas) - tai darbuotojas, atliekantis darbus, susijusius su pavojingų krovinių pakrovimu ar iškrovimu, perkrovimu rankiniu arba mechanizuotu būdu; šių krovinių įtvirtinimu ir turintis pažymėjimą (kodas 1114), atestacijos pažymėjimą bei gydytojo leidimą (medicininę pažymą) šių darbų atlikimui.
Pavojingas krovinys - tai pavojingos medžiagos, preparatai, gaminiai ir atliekos, turinčios pavojingų savybių žmonėms ir aplinkai.
Vežimas - apima darbus, susijusius su pavojingų krovinių, cheminių medžiagų ir atliekų vežimu, taip pat, jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei perkrovimu.
Programoje pateikiami kvalifikaciniai reikalavimai, darbų vadovui ir profesijos mokytojams, reikalinga mokymo įranga ir rekomenduojama literatūra, mokymo planas ir programa, baigiamųjų egzaminų tvarka. Mokymo programai ( pirminio mokymo) skirta 44 akademinės valandos, tame tarpe 6 valandos pratyboms. Programoje numatytas papildomas 16 valandų periodinio mokymo planas darbų vadovų mokymui prieš pakartotinę atestaciją po 5 darbo metų. Sėkmingai baigusiems visą mokymo kursą ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas, kodas 1114.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju