Mokymo programos
Kėlimo Kranų Darbo Vadovo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560084007
Kodas pagal ISCED: 52184
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvos Respublikos įmonėse naudojama daug kėlimo mašinų (kranų, savaeigių keltuvų, kranų rietuvų ir kt.), kurios yra registruotos arba neregistruotos technikos priežiūros tarnyboje.
Darbui su registruotais kėlimo įrenginiais organizuoti turi vadovauti atestuotas asmuo, turintis kėlimo kranų darbo vadovo pažymėjimą. Tokių asmenų apmokymui darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose parengta pirmo lygio 38 valandų programa.
Mokymo tikslas - suteikti darbuotojams, paskirtiems kėlimo kranų darbo vadovais, žinių apie darbų saugos, kėlimo kranų priežiūros organizavimą, išaiškinti kėlimo kranų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles, avarijų ir nelaimingų atsitikimų priežastis, kėlimo kranų saugaus darbo organizavimą.Mokymo programa parengta remiantis anksčiau taikytu kėlimo kranų vadovų mokymo planu (38 valandos), įvertinus darbų saugos mokymo programų ekspertų pastabas ir atsižvelgus į naujus darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus. Be to, programa rengta vadovaujantis patvirtintomis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1997 07 07 įsakymu Nr.85 kėlimo kranų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis bei veikiančiais darbų saugos norminiais aktais.
Programa skirta apmokyti kėlimo kranų darbo vadovus, turinčius ne žemesnį kaip aukštesnį techninį profesinį pasirengimą. Baigus mokymo kursą, žinių tikrinimas vykdomas mokymo institucijos sudarytoje komisijoje, kurios pirmininku skiriamas valstybinis darbo inspektorius, o nariais - darbdavių organizacijų, Technikos priežiūros tarnybos atstovai, mokymo įstaigų specialistai.Atsakingiems asmenims išduodamas pažymėjimas ( forma 1114), leidžiantis dirbti kėlimo kranų darbo vadovu.


Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Respublikinis energetikų mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 21
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Utenos darbo rinkos mokymo centras Utena J. Basanavičiaus g. 90
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras Kaunas V. Krėvės pr. 120
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju