Mokymo programos
Biologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C10002
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta ruošti aukštos kvalifikacijos biologus (bakalaurus), reikalingus Vakarų Lietuvos pajūrio regiono ir visos šalies mokslo ir ūkio plėtrai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biologai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: užsienio kalbą, kalbos kultūrą, mokslo istoriją, ekonomiką, filosofiją; specialybės dalykus: algologiją ir mikologiją, bestuburių zoologiją, stuburinių zoologiją, stuomeninius augalus, organinę chemiją, biochemiją, populiacijų ekologiją, bendrąją genetiką, bendrijų ir ekosistemų ekologiją, evoliucijos teoriją ir kt.
Praktika vykdoma trimis etapais: algologijos, mikologijos ir bestuburių zoologijos mokomoji praktika skirta algologijos, mikologijos ir bestuburių zologijos žinių praktiniam įtvirtinimui; stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos mokomoji praktika skirta stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos žinių praktiniam įtvirtinimui; priešdiplominė mokomoji praktika skirta baigiamojo darbo duomenų surinkimui. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus biologijos bakalauro studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos srities magistrantūros sudijų programose.
Biologijos bakalauro studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti biologijos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologo darbą.
Asmuo, įgijęs biologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti atpažinti įvairių grupių organizmus, atlikti gyvų organizmų tyrimus biologinėse laboratorijose, planuoti ir atlikti biologinius tyrimus, pradedant problemos formulavimu ir baigiant rezultatų, atradimų vertinimu bei klasifikavimu, interpretuoti duomenis, gautus stebėjimų ir eksperimentų metu;
- žinoti gyvų organizmų sistematiką ir pagrindines gyvybės formas: prokariotų (bakterijų, archibakterijų), eukariotų (augalų, gyvūnų, grybų) ir neląstelinių gyvybės formų (virusų, viroidų) svarbiausius taksonus, ląstelės sandarą, audinių sandarą ir savybes, anatominę augalų ir gyvūnų sandarą, individualią organizmų raidą, gyvų organizmų cheminę sudėtį ir fizikinius, biocheminius ir fiziologinius procesus gyvuose organizmuose, paveldimumą ir kintamumą ir kitus genetinius procesus bei genetinius tyrimo metodus, sąveiką tarp organizmų, procesus populiacijose, bendrijose, ekosistemose, gyvų organizmų paplitimo dėsningumus, gyvų organizmų evoliucijos mechanizmus, dėsningumus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, dirbti grupėse.
Biologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biologijos bakalauro studijų programą.
Norintiems siekti biologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologu nėra pripažįstami.
Įgiję biologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti biologu aplinkos apsaugos, medicinos įstaigose ir gamyboje, kur technologijos yra susijusios su biologiniais procesais.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju