Mokymo programos
Atlikimo menas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W31002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Atlikimo meno studijų programa su 6 specializacijomis (choro dirigavimo, dainavimo, džiazo muzikos, fortepijono, liaudies muzikos, pučiamųjų ir styginių muzikos) skirta rengti muzikos atlikėją, kompetetingą menininką, gebantį taikyti ir tobulinti profesinius įgūdžius ir žinias, sėkmingai integruotis į profesionalių atlikėjų rinką, taip pat choro, orkestro, ansamblio vadovą ir dirigentą, gebantį vadovauti kolektyvui, ruošti įvairias koncertines programas ir kurti profesionalias aranžuotes.
Stojantysis turi turėti vidurinį ir specialųjį muzikinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji atlikėjai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus, tokius kaip psichologija, filosofija, kalbos kultūra, vadyba ir kt; studijų pagrindų dalykus, tokius kaip muzikos istorija, etnokultūra, muzikos pedagogikos įvadas ir kt. ir specialybinius dalykus pagal atitinkamą specializaciją: choro dirigavimas: choro dirigavimą ir partitūrų pažinimą, choro studiją ir solinį dainavimą, fortepijoną ir kt.; dainavimas: solinį ir kamerinį dainavimą, operos studiją, fortepijoną ir kt.; džiazo muzika: spec. instrumentą ir ritmų pagrindus, orkestro studiją ir ansamblio klasę, fortepijoną ir improvizaciją ir kt.; fortepijonas: fortepijoną, kamerinį, fortepijoninį ansamblį, koncertmeisterio klasę ir kt.; liaudies muzika: spec. instrumentą ir liaudies instrumentų pažinimą, orkestro studiją, folkloro studiją ir dirigavimą ir kt.; pučiamųjų ir styginių muzika: spec. instrumentą ir ansamblį, dirigavimą ir fortepijoną, orkestrą ir instrumentuotę ir kt. Iš viso studijuojama 26-29 dalykai (pagal specializaciją).
Praktika organizuojama pagal atitinkamą specializaciją. Koncertinės, atlikėjiškos, teatro ir pedagoginės praktikos metu gilinamos muzikinės žinios ir įgūdžiai, ugdomas meninis skonis, formuojama profesinė kompetencija, mokomasi pažinti ir panaudoti įvairias atlikimo meno metodikas. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama darbu – koncertinės programos paruošimu ir atlikimu. Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus atlikimo meno studijų programą studijas galima tęsti choro dirigavimo, dainavimo, fortepijono pedagogikos, liaudies muzikos, pučiamųjų ir styginių muzikos ir kitose meno srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Atlikėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti solistu, koncertmeisteriu, orkestro, choro, ansamblio artistu, vadovu bei dirigentu .
Asmuo, įgijęs atlikėjo kvalifikaciją, turi:
gebėti kūrybiškai panaudoti įgytas muzikines žinias ir įgūdžius, atliekant įvairių žanrų ir stilių muziką, perteikiant kūrinių idėją, įžvelgiant ir atskleidžiant autorių meninį sumanymą, ugdyti meninį skonį, plėsti profesinį pasirengimą, meninę erudiciją, perimti Lietuvos ir užsienio atlikėjų patirtį ir perduoti ją kitiemsžinoti nacionalinės, europinės ir pasaulinės muzikinės kultūros ypatumus, atlikimo meno metodus mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo ir kolektyvo darbą, mokėti jam vadovauti, efektyviai bendrauti su savo kolegomis ir klausytojais
Muzikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal atlikimo meno studijų programą.
Norint siekti muzikos atlikėjo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį ir atitinkamą muzikinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti atlikėju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir atlikėjo profesinę kvalifikaciją, asmenys gali dirbti solistais, orkestro ar ansamblio atlikėjais kurti savo kolektyvus ir jiems vadovauti. Papildomai įgijus mokytojo kvalifikaciją, galima dirbti mokytoju meno, muzikos ar specializuotose vidurinėse mokyklose bei gimnazijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju