Mokymo programos
Matematika ir jos taikymas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612G10004
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti matematikus, gebančius taikyti matematinius problemų sprendimo būdus įvairiose pramonės, verslo, finansų srityse, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką, psichologiją, istoriją, ekonomiką, logiką, lietuvių kalbos kultūrą, anglų kalbą ir specialybinius dalykus: matematinę analizę, matematinę statistiką, tikimybių teoriją, atsitiktinius procesus, diferencialines lygtis, skaitmeninius metodus ir optimizaciją, mato ir integralo teoriją, funkcinę analizę, matematinį programavimą, operacines sistemas ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta pramonės ar verslo įmonėje ketvirtaisiais studijų metais. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jos metu gilinami ir įtvirtinami programavimo, matematinių skaičiavimų rengimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematiko bakalauro laipsnis.
Matematikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, bei siekiantiems tapti matematikais.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju