Mokymo programos
Elektronikos inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H61003
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Elektronikos inžinerijos studijų programa skirta rengti elektronikos ir elektros inžinierius, išmanančius elektronikos mokslo teorijas, aparatūros funkcionavimo pagrindus, verslo pagrindus, gebančius projektuoti aparatūrą, dirbti savarankiškai ir komandoje, savarankiškai gilinti žinias, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos ir elektros inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio kalbą, informacijos valdymą, profesinio bendravimo pagrindus, filosofijos pagrindus, lietuvių kalbos kultūrą; studijų pagrindų dalykus: aukštąją matematiką, fiziką, chemiją, inžinerinę grafiką ir kompiuterinę braižybą, informacines technologijas, elektronikos prietaisus bei įtaisus, grandinių teoriją, signalus ir sistemas, elektromagnetinus laukus ir bangas, automatinio valdymo teoriją, elektroninės aparatūros konstravimo pagrindus, įterptines sistemas, mikro ir makro ekonomiką, vadybą, teisę; specialiuosius (profesinius) dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Kompiuterių inžinerijos (objektinį programavimą, kompiuterių sandarą ir periferiją, kompiuterines komunikacijas, operacijų sistemą LINUX, paskirstytų objektų technologiją)
2. Medicininės elektronikos (objektinį programavimą, regos, klausos ir judėjimo organų anatomiją ir fiziologiją, duomenų bazių valdymo sistemas, biomedicinos inžineriją, medicinos diagnostinę funkcinę aparatūrą)
3. Telekomunikacijų (analogines komunikacijas, kompiuterių sandarą ir periferiją, kompiuterines komunikacijas, belaidžio ryšio sistemas, skaitmeninio ryšio tinklus).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji praktika ir praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro laipsnis.
Baigus elektronikos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti elektronikos ir elektros inžinerijos ar kitose technologijos mokslų srities magistratūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektronikos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti elektroninę aparatūrą, naudotis automatizuoto projektavimo priemonėmis, montuoti aparatūrą, atlikti elektrinių parametrų ir charakteristikų matavimus, kurti signalų apdorojimo algoritmus ir juos realizuoti kompiuteriais (įskaitant mikrovaldiklius) aukšto bei mašininio lygio programavimo kalbomis, diegti ir efektyviai eksploatuoti elektroninę techniką, įvertinti elektromagnetinio lauko reiškinių įtaką, modeliuoti kompiuteriais įtaisų charakteristikas
- žinoti elektronikos grandinių ir prietaisų veikimo teoriją, signalų formavimo, perdavimo ir apdorojimo metodus, elektromagnetinių laukų ir bangų teoriją, skaitmeninių itaisų veikimo pagrindus, skaitmeninio signalų apdorojimo metodus, mikroprocesorių bei mikrovaldiklių architektūrą bei programavimą, įterptinių sistemų elementus, elektroninės aparatūros konstravimo pagrindus, pasirinktos specializavimosi krypties teorijas, metodus, technologijas
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal elektronikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektronikos inžinieriumi nėra pripažįstama.
Įgiję elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriais, konstruktoriais, technologais gamyklose, konsultantais prekybos ir paslaugų įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju