Mokymo programos
Katalikų teologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612V60002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti teologijos bakalaurus, katalikų teologus, gebančius suprasti ir analizuoti istorijos ir kultūros įtaką, tyrinėti religijos ir įvairių mokslų ryšį, suprasti ir spręsti šiuolaikinės visuomenės dvasines problemas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos stojantiesiems: tikybos pagrindai, kunigo rekomendacija. Stojant laikomas Katalikų Bažnyčios katekizmo egzaminas.
Būsimieji teologijos bakalaurai, katalikų teologai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: anglų kalbą, kalbos kultūrą, lietuvių kultūrinę antropologiją, Lietuvos valstybės ir visuomenės raidą, informatiką, psichologiją, ekonomiką, logiką, aplinkotyra, religijotyrą, architektūrą ir kt. ir specialybinius dalykus: teologijos įvadą, religijos psichologiją, ontologiją, prigimtinę teologiją, filosofinę etiką, fundamentinę teologiją, moralinę teologiją, liturgiką, dvasingumo teologiją, sakramentologiją, krikščioniškąją sociologiją, pastoracinę teologiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijos baigiamos baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiąjam suteikiamas teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teologijos bakalaurantūros, katalikų teologijos studijų programą galima tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju