Mokymo programos
Miestų inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H27001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti techninius darbuotojus, išmanančius miestų inžinerinę struktūrą, planavimą bei projektavimą, sugebančius apjungti susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimą miesto teritorijose, gebančius planuoti ir projektuoti teritorijos inžinerinę įrangą aplink gyvenamosios, pramoninės ir visuomeninės paskirties pastatus, gebančius technologijos mokslų naujoves taikyti praktinėje veikloje, sugebančius išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: ekonomiką, vadybą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, teorinę mechaniką, informacines technologijas; specialybinius dalykus: statybos procesus, statybines medžiagas, teritorijų planavimą, miestų planavimą ir kt. Iš viso studijuojamas 71 dalykas.
Miestų inžinerijos programa turi dvi specializacijas: Miestų statyba ir planavimas (skirta planavimo ir konsultavimo firmų specialistams rengti) ir Miestų ūkio vadyba (skirta darbui savivaldybėse ir kt. administracinėse įstaigose).
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika, geodezijos mokomoji praktika ir gamybinė praktika įmonėje. Jų metu suteikiamos žinios ir lavinami gebėjimai miestų teritorijų tvarkymo, gatvių ir statinių projektavimo srityje. Praktika skirta įgūdžių lavinimui tiesioginiame darbe. Praktinių studijų trukmė - 320 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju – bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus miestų inžinerijos bakalauro studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Miestų inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti miestų inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti ir projektuoti miesto susisiekimo sistemos infrastruktūros elementus, planuoti ir projektuoti teritorijos inžinerinę įrangą ir racionaliai ja įrengti aplink gyvenamosios, pramonės ir visuomeninės paskirties pastatus, apjungti susisiekimo sistemas ir inžinerinių tinklų įrengimą, planuoti ir projektuoti miestų inžinerinę infrastruktūrą
- žinoti esminius statybų inžinerijos pagrindus ir principus, statybos technologinių įrenginių darbo procesus, statybinių normų ir reglamentų sudarymo ir vartojimo principus, gretutinių specialybių panaudojimo galimybes statyboje, projektavime
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir vartotojais
Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti statybos inžinieriumi įvairiose miesto planavimo, ūkio ar statybos įmonėse, miesto ūkio infrastruktūros priežiūros įmonėse, kurių veikla yra susisiekimo sistemos objektų statyba, projektavimas bei priežiūra arba teritorijų tvarkymu, apželdinimu.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju