Mokymo programos
Pastatų inžinerinės sistemos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H24001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius turi humanitarinių mokslų ir komunikavimo, matematikos, fizikos, chemijos, informatikos, statybos inžinerijos pagrindų ir inžinerinių sistemų skaičiavimo, montavimo technologijų, organizavimo, ekonomikos ir valdymo žinių, gebančius projektuoti, prižiūrėti ir valdyti inžinerinių sistemų įrengimų ir gaminių, sudarančių šias sistemas, gamybos procesus, praktiškai spręsti statybos inžinerijos uždavinius, įvertinti statybos projektų išlaidas bei dirbti statinių inžinerinių sistemų projektavimo, konsultavimo, statybos ir statybos priežiūros srityse arba kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, taikomosios termodinamikos pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, geologiją, geodeziją, statybinę medžiagotyrą, statybines konstrukcijas, statybos teisės pagrindus, ekonomikos pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentvarkos, dujų tiekimo sistemas, transportavimo sistemas pastatuose, pastatų elektros tinklus ir sistemas, statybos technologiją ir organizavimą, pastatų inžinerinių sistemų priežiūrą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojamas 51 dalykas.
Praktika atliekama gamybinėse ir statybinėse organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu įsisavinami statybos ir statybos pramonės įmonių veiklos ypatumai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Pastatų inžinerinių sistemų studijų programą, studijas galima tęsti statybos inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Pastatų inžinerinių sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti statinių inžinerinių sistemų projektavimo, konsultavimo, statybos ir statybos priežiūros ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujų tiekimo projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus vėdinimo, šilumos, vandens, dujų tiekimo ir nutekų šalinimo srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti savo veikloje teorines ir praktines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias ir įgūdžius, būtinus naujų technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias (plėtoti pažintines kompetencijas) mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti statinių inžinerinių sistemų projektavimo, konsultavimo, statybos ir statybos priežiūros ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-11-10

Sveiki, gal kas nors gali daugiau papasakoti apie sia specialybe? galbut kas jau studijuoja?verta? idomu? gera aplinka? paciai atrodo visai idomi specialybe. gal mintimis galetu pasidalinti studijavusios merginos? Aciu :)