Mokymo programos
Režisūra Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W41005
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4,5 m.
Neakivaizdinė: 4,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti teatro bakalaurus, režisierius, išmanančius teatrinės kūrybos principus, gebančius statyti spektaklius ir organizuoti renginius, dirbti su profesionaliais ir neparuoštais aktoriais, organizuoti teatrinį veiksmą, apjungiant įvairius kūrybinius komponentus, galinčius analizuoti kūrybinį procesą ir meninį rezultatą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su meniniais vaidybos srities gebėjimais.
Būsimieji teologijos bakalaurai, režisieriai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: užsienio kalbą, psichologiją, kultūros edukologiją, filosofiją, pasirenkamus socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių mokslų dalykus; studijų pagrindų dalykus: dramos teoriją, teatro istoriją, užsienio literatūrą, kultūros darbo vadybą, verslo ekonomikos pagrindus, dailės ir kostiumų istoriją, komunikacijos pagrindus; ir specialybinius dalykus: režisūrą ir vaidybą, scenos kalbą, scenos judesį, fechtavimą, šokį, dainavimą, scenografiją, scenos techniką, grimą ir kt. Iš viso studijuojama 30 dalykų.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika, kūrybinė praktika, diplominio spektaklio praktika. Praktika skirta praktiniam kūrybinio proceso pažinimui ir įtvirtinimui, kurio metu dirbama su aktoriais, kuriama spektaklio scenografija, muzikinis apipavidalinimas, meninis apšvietimas. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Studijų programa baigiama spektaklio pastatymu. Baigusiajam suteikiamas teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis, režisieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus teatro bakalaurantūros, režisūros studijų programą studijas galima tęsti režisūros, teatrologijos, menotyros ir kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro bakalauro, teatro ir renginių režisieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti teatro ir renginių režisieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs teatro ir renginių režisieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir režisuoti įvairaus žanro literatūrinę medžiagą, dirbti su aktoriais, padėti jiems kurti sceninius charakterius, organizuoti ir koordinuoti scenografo, kompozitoriaus, dailininko, scenos apšvietėjo darbą, realizuojant režisūrinį sumanymą, vesti vaidybos, scenos kalbos, scenos judesio užsiėmimus, rašyti scenarijus, organizuoti įvairaus pobūdžio teatralizuotus renginius;
- žinoti, kaip dirbti su aktoriais ir kitais kūrybiniais darbuotojais, statant spektaklį, kaip organizuoti kolektyvinį darbą, Lietuvos, Europos ir pasaulio teatrinės kultūros pasiekimus, sumaniai juos taikyti savo kūrybinėje veikloje, šalies politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo procesus ir aktualijas, kultūrinę politiką, aktualiausius jos sprendimus, įdomiausius teatrinės kultūros projektus, įvairių socialinių sluoksnių ir amžiaus mėgėjų teatro, įvairaus žanro renginių organizavimo būdus;
- mokėti dirbti kūrybingai, atsakingai, savarankiškai planuoti savo ir kolektyvo darbą, bendrauti su spektaklio, renginio kūrėjais ir kūrybiniais bei techniniais darbuotojais.
teatro ir renginių režisieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal režisūros studijų programą.
Norintiems siekti teatro bakalauro kvalifikacinio laipsnio, režisieriaus profesinės kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą, meninių šios srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti režisieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję teatro bakalauro, teatro ir renginių režisieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti teatro režisieriais, vadovauti vaikų ir jaunimo studijoms, dirbti mokyklinio teatro ar dramos būrelio vadovais, su vaikų, jaunimo ir suaugusių dramos kolektyvais kultūros centruose, jaunimo centruose, vaikų ir jaunimo klubuose ir visose kitose institucijose, kur yra teatrinės veiklos poreikis, taip pat valstybinėse, komercinėse ir privačiose įstaigose, kur rengiami ir vykdomi įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei programos.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2012-03-04

Kokių ir ar išvis reikia šiai sričiai išlaikytų brandos egzaminų?