Referatai, kursiniai, diplominiai
Šeima, jos atliekamos funkcijos, rūšys, tarpusavio santykių grandys ir t. t. 21 skaidrė.
Socialinis darbas  Pristatymas   (21 psl., 254 kB)
Pitagoras
2012-12-05
Išsami informacija apie Pitagorą: gyvenimas, darbai, Pitagoro mokykla, Pitagoro filosofija, pitagorininkų sąjunga, pitagorininkų tikėjimas, pitagorininkų mokslininkai
Socialinis darbas  Referatai   (8 psl., 16,19 kB)
Trumparegystė
2012-11-21
Trumparegystė - (miopija) – tai akių refrakcijos (gebėjimo laužti šviesos spindulius) yda, kai žmogus blogai mato tolimus daiktus, nes jų vaizdas susidaro prieš tinklainę. Trumparegis mato ryškų daikto vaizdą tik žiūrėdamas į jį iš arti, todėl jo akys greit pavargsta. Po įtempto regimojo darbo jam skauda apie antakių lankus, judant akies obuoliui, akyse mirga smulkūs pilkšvi taškeliai (skraidančios musytės).Studijos rodo, kad trumparegiai yra apie 25-30% vyresnių nei 20 m. žmonių JAV bei Vakarų Europoje, o Azijoje šis skaičius dar didesnis – čia apie 80% studentų, baigiančių mokyklą, yra trumparegiai. darbo tikslas yra išanalizuoti, kokios institucijos ir kokiais įstatymais remiantis gali pagerinti paciento gyvenimo kokybę, kuriam diagnozuota trumparegystė. Įvadas Trumparegystės gydymosi galimybės Viešų ir privačių paslaugų kainos Pagrindiniai įstatymai, apibrėžiantys paslaugų teikimą ir finansavimą Pacientų vaidmuo Išvados Literatūros sąrašas
Socialinis darbas  Referatai   (19 psl., 38,62 kB)
Bet kad ir kaip būtų siekiama panaikinti vaikų socialinę atskirtį įtakojančius veiksnius, kokybiškos vaiko gerovės vis nepavyksta pasiekti. Visame pasaulyje vaiko gerovė, pirmiausia suprantama, kaip keturių pagrindinių Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintų principų įgyvendinimas: apsaugos nuo bet kokios formos diskriminacijos formų; geriausių vaiko interesų tenkinimas; teisės gyventi ir vystytis užtikrinimas; teisės reikšti savo nuomonę realizavimas. Visi tarptautiniai ir nacionaliniai vaiko gerovę kuriantys, saugantys ir ginantys dokumentai, strategijos, programos turi būti paremti būtent pastaraisiais principais.
Socialinis darbas  Referatai   (11 psl., 24,25 kB)
Visuomenėje ir šeimoje nuo prievartos ir smurto dažniausiai kenčia moterys. Tačiau visuomenė nepakankamai suvokia smurto prieš moteris reikšmę, ypač smurto šeimoje. Smurtas prieš moterį šeimoje suprantamas, kaip neteisėta vyro reakcija į žmonos elgesį siekiant išspręsti šeimos konfliktą, fizinis prievartos aktas, kai sukeliamas fizinis skausmas ar fizinis sužalojimas moteriai bei ribojantis jos laisvę.
Socialinis darbas  Diplominiai darbai   (53 psl., 126,79 kB)
SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE Europos sąjungos valdymo sistemos referatas
Socialinis darbas  Referatai   (21 psl., 43,47 kB)
Referatas apie suaugusiųjų švietimą Portugalijoje bei Ispanijoje. Kaip mokomi suaugusieji, kokios studijų programos, kas organizuoja mokslą švietimo įstaigose.
Socialinis darbas  Referatai   (14 psl., 36,74 kB)
vaikas mokykloje
2012-04-10
„Vaikas mokykloje – šeimos gyvenimo atspindys„ Nuo senų laikų mokykla laikyta antraisiais vaiko namais, kuriuose jis praleidžia didžiąją dalį laiko. Mokykloje vaikas praleidžia gražiuosius gyvenimo metus, randa pirmuosius draugus, joje formuojasi jo charakteris, realizuojamas savasis „aš“. Bet ar mūsų dienomis mokyklą galime vadinti antraisiais namais?
Socialinis darbas  Kita   (8 psl., 30,15 kB)
Balansas
2012-02-22
Turinys,Įvadas,Balansas ,Balansų rūšys.Balanso sudedamosios dalys,Balanso elementai Turtas Nuosavas kapitalas.Tikslinis finansavimas,Įsipareigojimai,Ką parodo balansas Balanso pokyčiai,Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai Išvados ,Literatūra,Priedai
Socialinis darbas  Namų darbai   (20 psl., 137,8 kB)
Referatas apie smurtą prieš vaikus šeimoje.
Socialinis darbas  Referatai   (15 psl., 46,82 kB)
Soc. parama
2012-02-11
Soc. politikos ir ekonomikos darbas Mūsų šalyje poreikis socialinei paramai yra akivaizdus dėl daugelio priežasčių. Šį poreikį įtakoja krašto demografiniai ir ekonominiai veiksniai. Paklausa socialinei apsaugai formuojasi tokių demografinių veiksnių, kaip pagyvenusių asmenų ir vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje, gimstamumo lygis, šeimų struktūra (ypač vienišų motinų dalis), gyventojų sveikata (ypač invalidumo paplitimas) pagrindu. Jie lemia senatvės, našlystės, invalidumo, ligos, motinystės, šeimos naštos socialinių rizikų mastus ir poreikį atitinkamų socialinės apsaugos šakų plėtrai.
Socialinis darbas  Referatai   (7 psl., 11,22 kB)
Socialinis darbas su grupe – tai socialinio darbo kryptis ir metodas, kai nedidelės grupės žmonių turinčių bendrų tikslų ir problemų reguliariai susitikinėja ir dalyvauja veikloje nukreiptoje į vieną tikslą. Tam, kad vyktų socialinis darbas su grupe darbuotojo veikla turi apimti tokius aspektus:  pagalba grupės nariams;  vienybės ugdymas;  supratimo, kad esi priklausomas grupei, ugdymas;
Socialinis darbas  Konspektai   (11 psl., 25,48 kB)
Kapitalas
2012-01-24
Kapitalo sąvoka siaurąja prasme – tai savininkų nuosavybė arba nuosavas kapitalas. Teisės aktuose nuosavas kapitalas apibrėžiamas kaip ūkio subjekto turto dalis, likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus. Kapitalo kaip apskritai nuosavybės fenomenas yra labai sudėtingas, nes ši kategorija ne tik neapčiuopiama, bet ir gana abstrakti. Kapitalas atsirado toje prekybinės gamybos stadijoje, kai darbo jėga virto preke, būtent pradinio kapitalo kaupimo laikotarpiu, kurio metu tiesioginiai gamintojai buvo priverstinai atskirti nuo gamybos priemonių, atitekusių kapitalistams įmonininkams. Darbo tikslas: išnagrinėti kapitalo sampratą ir reikšmę.. Darbo uždaviniai: išnagrinėti kas yra kapitalas, kokia jo reikšmė, išsiaiškinti kas yra kapitalo formavimas.
Socialinis darbas  Referatai   (17 psl., 28,05 kB)
Socialinio darbo praktika ir metodika. Socialines paslaugas teikiančios X agentūros analizė. I dalis. Reali organizacijos situacija. Lankymasis Vaikų dienos centre. II dalis. Stebėjimo užduotis. Lankymasis Specialiojoje mokykloje. nėra išvadų
Socialinis darbas  Namų darbai   (6 psl., 11,52 kB)
Socialine politika
2012-01-16
Socialine politika. Dažniausiai pasitaikančios skyrybų priežastys ir jų motyvai. Visuomenės lygmuo.Konflikto raiška asmeniniame lygyje. Socialinės rizikos sritys. Kiekvienas išsiskyrimas – skausminga netektis. Prarandamas žmogus, su kuriuo galbūt gyventa ilgai. Atsisveikinama su dalele praeities, ko gero, su bendro gyvenimo ateityje planais ir tikslais. Negrįžtamai baigiamas gyvenimo tarpsnis. Todėl išsiskyrimas nebus sprendimas, priimtas skubotai ir lengvabūdiškai. Nuo išsiskyrimo dramos kenčia mažiausiai du žmonės, dažnai netgi daugiau: be partnerio, tai – vaikai, tėvai, uošviai, draugai. Skiriantis sugriūva ištisa gyvenimo koncepcija. Išsiskyrimas ir skyrybos sąlygoja be galo daug pasekmių. Tačiau šiandien skiriasi daug daugiau porų, nei bet kada anksčiau. Sudėtingas sugyvenimo menas netgi tapo pagrindine mūsų laikų problema. Savo darbe gvildenau klausimus: kodėl skiriamasi ir kokios skaudžios pasekmės būna išsiskyrus, taip pat pateikiu statistinius duomenis.
Socialinis darbas  Namų darbai   (7 psl., 11,6 kB)
antikos filasofija. Platonas Ištrauka: Platono "Idėjos“ ir "Daiktai“ Platonas galvojo, kad tikras žinojimas pasiekiamas protu, suvokimu, fiksuojant tai, kas daiktuose bendra ir pastovu. Tačiau Sokrato mokinio užmojis buvo platesnis: jis neapsiribojo vien etika, kaip Sokratas, bet ėmėsi teoriškai aiškinti būtį, pažinimą ir žmonių gyvenimą. Išplėtus sąvokinio pažinimo sritį, savaime iškilo klausimas apie sąvokų subjektą. Jei tikras žinojimas remiasi bendrybe ir tuo, kas nekinta, tai toks, anot Platono, turėtų būti ir sąvokų objektas.
Socialinis darbas  Referatai   (12 psl., 48,58 kB)
Sūris „Džiugas“ – vienas iš AB „Žemaitijos pienas“ prekinių ženklų. Nuostabaus ir ypatingo skonio sūrio vardas. Sūris „Džiugas“ gaminamas ir parduodamas 12, 18, 36 ir 48 mėnesių brandinimo.
Socialinis darbas  Kursiniai darbai   (23 psl., 37,49 kB)
Priešgaisrinė sauga. Pirmoji pagalba nukentėjusiam. Apsauga nuo elektros
Socialinis darbas  Pristatymas   (15 psl., 570,57 kB)
ĮVADAS I. Aukštojo mokslo bendrosios nuostatos 1.1. Pagrindinės sąvokos 1.2. Japonijos švietimo įstatymas 1.3. Lietuvos švietimo įstatymas II. Aukštasis mokslas Japonijoje ir Lietuvoje 2.1. Japonijos ir Lietuvos aukštojo mokslo studijų sistema 2.2. Bendrosios žinios: stojamieji egzaminai, studentai 2.3. Japonijos ir Lietuvos aukštojo mokslo finansavimas, administracinis personalas…… IŠVADOS NAUDOTA LITERATŪRA
Socialinis darbas  Referatai   (13 psl., 35,58 kB)
Prekyba moterimis
2011-04-28
skaidrės tema "Prekyba moterimis", parengta pagal mokslinę knygą. Apima prekybą tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nurodomi faktai, statistika.
Socialinis darbas  Pristatymas   (18 psl., 267,29 kB)
PowerPoint pristatymas apie suaugusiųjų savižudybes.
Socialinis darbas  Kita   (23 psl., 616,06 kB)
TIKSLUS SVEIKATOS PROGRAMOS APRASYMAS
Socialinis darbas  Programa   (3 psl., 13,74 kB)
Mokytojo svarba, mokytojo samprata, vaidmenys, profesijos prasme
Socialinis darbas  Kita   (7 psl., 20,53 kB)
Kursainis darbas apie seimos , kaip artimiausios socialines aplinkos itaka moksleiviu fiziniam aktyvumui
Socialinis darbas  Kursiniai darbai   (25 psl., 81,98 kB)
makroekonomikos uzdaviniai
Socialinis darbas  Uždaviniai   (30 psl., 102,27 kB)
individai
2011-03-14
...
Socialinis darbas  Ataskaitos   (89 psl., 1,32 MB)
darbas apie mokiniu mokymosi motyvacijos skatinimo budus. padarytas tyrimas ir viskas aprasyta.
Socialinis darbas  Referatai   (22 psl., 37,87 kB)
Šeima – ypatinga socialinė institucija, kurioje prasideda kiekvieno vaiko pasaulis. Šeimos ryšiai, tėvų santykiai su vaiku pastarajam yra pirmasis ir įtaigiausias bendravimo modelis. Vaikas siekia priklausyti šeimai ir drauge tapti savarankišku. Tėvai yra pirmieji vaiko ugdytojai. Jie atsako už vaiko augimą, auklėjimą bei lavinimą. Šeimos pagrindas yra jos narių bendravimas ir bendradarbiavimas, grindžiamas meile, tarpusavio supratimu, pagarba, parama. Svarbu, kad tėvų ir jam artimų žmonių elgesys ir tarpusavio santykiai būtų teigiami. Vaikas turi jausti psichologinį komfortą.
Socialinis darbas  Referatai   (11 psl., 22,55 kB)