Apklausa
Kokią specialybę rengiatės studijuoti?
Tiksliuosius mokslus galima derinti su socialiniais ir įgyti dviejų krypčių bakalauro laipsnį

 Moksleiviams, kurie jaučiasi vienodai stiprūs daugelyje sričių, galvoja apie pedagiginio darbo perspektyvas, galėtų sudominti tarpkryptinės programos.

VDU Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedroje vykdomos šios studijų programos Švietimas ir informacinės technologijos bei Karjera ir profesinis konsultavimas.

Švietimo ir informacinių technologijų studijų programa yra tarpkryptinių eduklologijos ir informatikos studijų programa skirta parengti technologijomis grįsto mokymosi specialistus, gebančius projektuoti ir diegti nuotolinį mokymąsi švietimo ir verslo organizacijose, organizuoti technologijomis grįstą mokymą(-si), projektuoti technologijomis grįstas mokymo aplinkas, diegti technologijas, o taip pat vertinti technologijomis grįsto mokymo produktų ir procesų kokybę, organizuoti technologijomis grįstą suaugusiųjų mokymą/si, taikyti informacines technologijas visuose švietimo sistemos lygmenyse bei tenkinti įvairių tikslinių (amžiaus ir profesinių) grupių mokymo/si poreikius, taikant technologijas mokyme, kompiuterinių sistemų kūrimo ir administravimo įvairiose organizacijose bei verslo įmonėse.
Baigę studijas absolventai įgis andragogikos ir taikomosios informatikos bakalaurą bei mokytojo kvalifikaciją ir galės dirbti bendrojo lavinimo mokyklose informacinių technologijų mokytojais bei švietimo ir verslo institucijose technologijomis grįsto mokymosi specialistais, gebančiais projektuoti ir diegti technologijomis grįsto mokymo produktus ir organizuoti mokymo procesus, taikyti informacines technologijas visuose švietimo lygmenyse bei administruoti mokymo procesus įvairiose švietimo ir verslo įmonėse.

Karjeros ir profesinio konsultavimo studijų programa skirta parengti andragogikos srities specialistus, gebančius nustatyti visų amžiaus grupių asmenų, organizacijų ir bendruomenių mokymo/si poreikius, rengti, koordinuoti ir vykdyti švietimo projektus, koordinuoti švietimo paslaugų teikimą įmonėms, organizacijoms ir asmenims; konsultuoti asmenis, įvairių tipų organizacijas personalo mokymo klausimais, nustatyti besimokančių ir dirbančių asmenų karjeros galimybes, įvertinant jų potencialą darbo rinkos situaciją, o taip pat rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus personalo valdymui ir mokymui, rengti ir įgyvendinti formalaus ir neformalaus mokymo/si planus ir programas įvairioms amžiaus grupėms, bendruomenėms, organizacijoms ir mokykloms. Šios programos absolventai gebės rengti besimokantiems ir dirbantiems asmenims karjeros planus ir padėti juos įgyvendinti; mokyti socialinių mokslų srities dalykus bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigose bei vertinti švietimo kokybę organizacijose ir bendruomenėse. Baigus šią studijų programą įgyjamas andragogikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
Baigę studijas absolventai turės galimybes dirbti ne tik formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose vadybos srityje (bendrojo lavinimo ir profesinės mokyklose, aukštosiose mokyklose, suaugusiųjų švietimo įstaigose) bet ir žmogiškųjų išteklių vystymo ir asmenų konsultavimo srityse (verslo, personalo valdymo konsultavimo ir mokymo įmonėse) bei valstybinėse įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, projektų valdymo tarnybose, fonduose ir mokyti bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo įstaigose.

Daugiau informacijos:

http://edukologija.vdu.lt/lt/system/files/Edukologijos_bakalauro_stud_programos.pdf