Testas - 1863 - 1864 m. sukilimas

Klausimai:


1.  1863-1864 m. sukilimui pradėta rengtis:
2.  1863 m. sausio 22 dieną buvo:
3.  Sukilimo tikslas buvo:
4.  Vasario 1-ąją prie sukilimo prisidėjo ir:
5.  Kovo mėnesį į kovą pirmieji stojo, būrys kuriam vadovavo kunigas:
Baigti testą  Pradėti iš naujo