newminde

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Fizika VBE 85
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 48
  • Matematika VBE 91
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 60

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų