ryshkau

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 76
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 66
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 56

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų