Paskendus

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Biologija VBE 86
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 74
  • Matematika VBE 52
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 85

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų