Cinike

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Biologija VBE 67
  • Chemija VBE 10
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 96

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų