simavi

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Biologija VBE 86
  • Chemija VBE 41
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 100
  • Matematika VBE 96
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 63

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų