Vix

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Geografija MBE 8
  • Istorija VBE 76
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 81
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 55

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų