taiptaip

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 78
  • Matematika VBE 69
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 63

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų