Mokymo programos
Pramonės įmonių Prekybos Konsultanto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330034721
Kodas pagal ISCED: 31334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (įmonių steigimo ir veiklos organizavimo, rinkos ir kainų, ekonominės politikos, prekybos ir gamybos įmonių apskaitos, planavimo statistikos, žaliavų tiekimo ir produkcijos realizavimo, sutarčių sudarymo, personalo administravimo, profesinės etikos, įmonių finansavimo ir investicijų, raštvedybos, teisės pagrindų, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Pagal 3-iosios pakopos įmonių komersanto mokymo programą bus mokoma bendrojo lavinimo dalykų pagal technologinio profilio bendrojo vidurinio ugdymo programas.

Mokomosios (29 savaičių), baigiamoji (19 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų praktinio mokymo dirbtuvėse, siuvimo, mezgimo, drabužių valymo, prekybos įmonėse.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Įmonių komersantas aprūpina gamybines ir prekybines firmas medžiagomis, žaliavomis, pusgaminiais ir komplektuojamomis dalimis. Atsako už ritmingą ir nepertraukiamą gamybinę bei prekybinę veiklą. Jis užsako įmonės veiklai reikalingas medžiagas, žaliavas, pusgaminius ir komplektuojamąsias detales. Palaiko dalykinius ryšius su tiekėjais. Rengia pirkimo-pardavimo sutartis, komercinius siūlymus ir užsakymus. Turi gerai išmanyti įmonės veiklos profilį, žinoti naudojamų medžiagų ar komplektuojamųjų detalių savybes bei technines charakteristikas. Įmonių komersantas gali dalyvauti pardavimo operacijose, ieškoti būdų, kaip palankiausiomis sąlygomis realizuoti įmonės produkciją ar kitokias prekes. Įtemptas ir atsakingas darbas bei dažnai nenormuota darbo diena kelia specifinius reikalavimus įmonių komersanto profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Sėkmingą įmonių komersanto darbą lemia organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai, geri kalbiniai gebėjimai, užsienio kalbos(ų) žinojimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Labai svarbios yra tokios asmenybės savybės kaip verslumas, organizuotumas ir atsakingumas, komunikabilumas, taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė. Įmonių komersanto darbas reikalauja kalbos sklandumo, dėmesingumo, geros atminties ir kt. Biuro komersanto darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto mąstymo ir reakcijos žmonėms, taip pat turintiems rimtų kalbos, regos, klausos sutrikimų ir kt.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Įmonių komersanto profesija yra pakausi.Gerai parengtų, aukštos kvalifikacijos įmonių komersantų poreikis turėtų didėti, nes nuo jų darbo kokybės priklauso sėkminga visos įmonės veikla. Nuolatos kuriasi naujos įmonės, kurioms bus reikalingi šios srities specialistai. Ši profesija gimininga tokioms profesijoms kaip biuro komersantas, smulkaus verslo organizatorius ir kt. Profesijos socialines garantijas nusako LR įstatymai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Kaunas V. Krėvės pr. 84
Vabalninko žemės ūkio mokykla Biržų r. S. Nėries g. 8, Vabalninkas
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Visaginas Festivalio g. 7
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla Panevėžys Klaipėdos g. 146
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju