Įstaigos
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Institucijos grupė:
Įstaigos tipas:
Įmonės kodas: 190977915
Juridinis statusas: Valstybės biudžetinė įstaiga
Adresas: Festivalio g. 7
Savivaldybė/Miestas: Visaginas
Pašto kodas: LT-31143
Telefonas: 8-386-34186, mob. tel. +370 683 78599
Faksas: 8-386-34186
El. paštas: [email protected]
WWW: www.vpm.lt

Papildoma informacija

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras – daugiafunkcinis profesinio mokymo centras, kurio misija rengti aukštos profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojus, tenkinančius Lietuvos Respublikos ūkio reikmes. Strateginis centro tikslas – teikti profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinti besimokančiojo lūkesčius ir sudaryti sąlygas mokytis toliau bei siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų.

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras teikia pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pirminio profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir perkvalifikavimo programas, neformalaus švietimo programas. Visagino TVPMC Ignalinos skyriuje teikiamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, virėjo ir apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos.

Profesinis mokymas. Bazė. Šiuo metu centre teikiamos pramonės įmonių prekybos konsultanto, apskaitininko – kasininko, bankinių operacijų tvarkytojo, sekretoriaus, kompiuterinės įrangos derintojo, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, automobilių remontininko, siuvėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno, apdailininko (statybininko) pirminio profesinio mokymo programos. Nuo 2011 m. rugsėjo bus teikiamos elektroninės leidybos maketuotojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, viešbučio darbuotojo programos. Įkūrus energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą bus galima įgyti elektros įrenginių elektromechaniko, suvirintojo profesijas.
Profesiniam mokymui naudojama technologinė įranga nuolat atnaujinama. 2011 – 2013 m. planuojama Visagino TVPMC įkurti energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą, aprūpintą naujausia modernia įranga. Centro įkūrimas sudarys sąlygas teikti naujas, paklausias darbo rinkoje profesijas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, plėtoti perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes, gerinti mokymo kokybę, mokinių pasirengimą praktinei veiklai.

Centro mokymo bazė aprūpinta naujausia informacinių komunikacinių technologijų įranga. Mokymo tikslams skirti 162 kompiuteriai, t.y. penkiems mokiniams tenka vienas kompiuteris. Atnaujintos kompiuterinės įrangos derintojo mokymo priemonės: sumontuotos komutacinės spintos su mokomąja serverine įranga, įdiegta ir naudojama interaktyvi daugialypė terpė. Įrengtas pramonės įmonių prekybos konsultantų praktinio mokymo biuras. Apskaitininko ir kasininko, bankinių operacijų tvarkytojo, sekretoriaus mokomuosiuose kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, aprūpintos mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, daugialype terpe. Dalyvaujant „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūros“ projekte atnaujinama virėjų praktinio mokymo bazė ir teorinio mokymo kabinetas. Kompiuterizuota bibliotekos – informacinio centro lankymo sistema, jame įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams, veikia informacinis terminalas.

Centro serveriai leidžia efektyviai naudoti mokymo(si) procese virtualią mokymo(si ) aplinką Moodle, sudaro sąlygas diegti naujas mokymo ir mokymosi technologijas, plėtoti e-mokymąsi, tuo pačiu sudaromos mokymosi galimybės mokiniams, derinantiems darbą ir mokymąsi. Taip pat sutvarkyta moderni vaizdo konferencijų transliavimo sistema, veikia Regioninis nuotolinio mokymo centras.

Mokymasis gimnazijos skyriuje – tai galimybė penkerius metus mokytis ir tobulėti. Centre veikia akredituotas gimnazijos skyrius, kuriame mokiniams yra siūlomas „2+2+1“ mokymosi modelis: pagrindinio ugdymo programos antras koncentras (1-2 gimnazijos klasės) , vidurinio ugdymo programa (3-4 gimnazijos klasės), profesinio mokymo programos.

Gimnazijos skyriuje mokiniai gali rinktis verslo, bankininkystės, informacinių komunikacinių technologijų, drabužių gamybos ir dizaino, restoranų ir viešojo maitinimo, elektronikos, elektrotechnikos ir mechatronikos, mechanikos, mechaninio remonto, statybos technologijas.
Kiekvienais metais gerėja gimnazistų mokymosi rezultatai, tolygiai auga valstybinių egzaminų pasirinkimas bei jų rezultatai, sąmoningiau planuojama tolimesnė profesinė karjera.

Baigę gimnazijos skyrių vieni iš jaunuolių iš karto pasirenka studijas aukštosiose mokyklose ir papildo Lietuvos bei užsienio universitetų studentų gretas, kiti tęsia mokslą pagal profesinio rengimo programas.
Gimnazijos skyrius turi savo himną, atributiką, leidžia laikraštį „Savas“, rašo metraštį, kuriame fiksuojami svarbiausi ugdymo įstaigos veiklos momentai ir įvykiai.

Bendradarbiavimas. Projektai. Centras palaiko partnerystės ryšius su vietos savivalda, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje, turi ilgametę ir turtingą tarptautinio bendradarbiavimo ir projektinio darbo patirtį. Tai sudaro sąlygas mokiniams ir mokytojams plėsti savo akiratį, tobulinti kompetenciją, dalyvaujant mainų programose, išvykose ir kitose projektų veiklose. Vykdomas „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ bei Leonardo da Vinči programos projektai: „Daugiakalbis įrankių komplektas mobilumui (MULTEMO)“, „Kompiuterinės įrangos derintojų profesinių kompetencijų plėtra‘‘, „Modernaus namo statyba“, „Sekretorių profesinių kompetencijų tobulinimas ES šalyse“, ES struktūrinių fondų paramos projektai „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas profesinio mokymo įstaigose“, „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Rengiamas ES struktūrinių fondų paramos priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektas „Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“.

Neformalus ugdymas. Šventės, tradicijos. Centre sudarytos puikios sąlygos neformaliam ugdymui ir mokinių saviraiškai. Mokiniai sportuoja, šoka, dainuoja, buriasi į kalbų, kultūros mylėtojų ir puoselėtojų klubus, studijas. 2010-2011 m. m. veikia „Art-dizaino“ studija, valso mėgėjų klubas „Valso sūkuryje“, ispanų kalbos mylėtojų klubas „Amistad“, prancūzų kalbos mylėtojų klubas, lingvistų klubas „Slovesnik“, anglų literatūros mylėtojų klubas, saviraiškos ugdymo studija, tradicinės kultūros puoselėtojų klubas „Aura“, matematinės logikos klubas „Kelias į olimpą“, fotografijos ir medijos meno būrelis, žurnalistų būrelis „Savas“, krepšinio, stalo teniso, mažojo futbolo, tinklinio būreliai.

Be to centre vyksta įdomus ir spalvingas kultūrinis gyvenimas, susiklostė gražios tradicijos. Pagrindinė visų renginių iniciatorė ir organizatorė yra Mokinių taryba. Mokinių rengiamos Fuksų krikštynos – linksma šventė, kurioje dalyvauja visi pirmakursiai, pavasarį organizuojamos Atvirų durų dienos, mokinių labai mėgstama Savivaldos diena. Kai kurios šventės – Užgavėnės, Kaziuko mugė, Europos kalbų diena – išaugo iš pamokose rengiamų projektinių darbų, kurių pristatymai virto spalvingais ir įdomiais renginiais. Centre švenčiama Valentino diena, Europos diena, Kalėdinis vakaras ir kt.. Paskutinio skambučio, išleistuvių šventės tradicijos gražios ir prasmingos. Pasipuošę gimnazistų kepuraitėmis, kaklaraiščiais su išsiuvinėta gimnazijos simbolika mokiniai dalyvauja šv. mišiose bažnyčioje, po to iškilmingame vakare centre.
 

      

 

Pasidalink Facebook'e
Programos, pagal kurias ruošia šį įstaiga
Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Staliaus mokymo programa 262054305 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Darbo rinkos profesinis mokymas
Apdailininko Mokymo Programa 262058202 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Betonuotojo Mokymo Programa 261058203 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Mūrininko Mokymo Programa 262058206 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baldžiaus Mokymo Programa 262054301 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Dailidės Mokymo Programa 262054302 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Individualių Lengvų Drabužių Siuvėjo-sukirpėjo Mokymo Programa 262054222 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Medienos Apdirbimo Staklininko Mokymo Programa 262054304 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Siuvėjo-operatoriaus Mokymo Programa 262054224 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Jėgos Ir Apšvietimo Tinklų Elektriko Mokymo Programa 262052206 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Metalų Suvirintojo Bei Pjaustytojo Elektra Ir Dujomis Mokymo Programa 262052104 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Suvirintojo Dujomis Mokymo Programa 261052102 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Suvirintojo Elektra Mokymo Programa 261052103 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Siuvinėtojo Mokymo Programa 262021506 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Pardavėjo Mokymo Programa 262034101 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Pagrindinis profesinis mokymas
Apdailininko (statybininko) Mokymo Programa 210058201 Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Apdailininko (statybininko) Mokymo Programa 211058201 Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Apdailininko (statybininko) Mokymo Programa 217058201 Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Dažytojo mokymo programa 262058203 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Plytelių klojėjo mokymo programa 262058208 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Staliaus Mokymo Programa 211058209 Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Staliaus Mokymo Programa 217058209 Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Staliaus Mokymo Programa 330058209 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Statybininko mokymo programa 330058207 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Tinkuotojo mokymo programa 262058213 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa 262054221 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Maisto Ruošimo Darbuotojo Mokymo Programa 320054104 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo
Maisto Ruošimo Darbuotojo Mokymo Programa 330054104 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Siuvėjo Mokymo Programa 211054212 Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Siuvėjo Mokymo Programa 330054212 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Siuvėjo Mokymo Programa 440054212 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Virėjo Ir Konditerio Mokymo Programa 320054106 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo
Virėjo Ir Konditerio Mokymo Programa 330054106 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Automatikos Ir Matavimo įrenginių Elektromechaniko Mokymo Programa 330052301 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Automatikos Ir Matavimo įrenginių Remontininko Mokymo Programa 330052308 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Automatinių Sistemų Eksploatavimo Mechatroniko Mokymo Programa 330052307 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Automobilių Mechaniko Mokymo Programa 330052502 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Automobilių Mechaniko Mokymo Programa 440052502 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Automobilių Remontininko Mokymo Programa 330052515 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Automobilių Remontininko Mokymo Programa 440052515 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programa 262052503 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Autotransporto priemonių variklių taisytojo mokymo programa 262052504 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Elektros Ir Automatikos įrenginių Derintojo Mokymo Programa 330052211 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Elektros Ir Automatikos įrenginių Mechaniko Mokymo Programa 330052202 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa 262052203 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Kompiuterinės įrangos Derintojo Mokymo Programa 330052303 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Kompiuterinės įrangos Derintojo Mokymo Programa 440052303 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Suvirintojo Mokymo Programa 320052106 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo
Kompiuterio vartojimo pagrindai mokymo programa 361048201 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Barmeno mokymo programa 362081101 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Padavėjo Ir Barmeno Mokymo Programa 440081101 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Padavėjo mokymo programa 262081102 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Virėjo Ir Padavėjo Mokymo Programa 330081102 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Virėjo mokymo programa 262081106 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Administracijos darbuotojo mokymo programa 362034501 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
įmonių Komersanto Mokymo Programa 330034701 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
įmonių Komersanto Mokymo Programa 440034701 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Pardavėjo Mokymo Programa 440034101 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Pramonės įmonių Prekybos Konsultanto Mokymo Programa 330034721 Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Pramonės įmonių Prekybos Konsultanto Mokymo Programa 440034721 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Sekretoriaus mokymo programa 362034601 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Sekretoriaus Mokymo Programa 440034601 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Sekretoriaus Raštvedžio Mokymo Programa 440034604 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Sekretoriaus-referento mokymo programa 362034602 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Sekretoriaus-referento Mokymo Programa 440034602 Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju