Mokymo programos
Administracijos darbuotojo mokymo programa
Valstybinis kodas: 362034501
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 18 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti administracijos darbuotojus, gerai išmanančius įmonės darbo organizavimą, mokančius dirbti kompiuteriu ir galinčius bendrauti su interesantais užsienio kalba.
Būsimieji administracijos darbuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi psichologiškai pasiruošti darbui, kurti įvaizdį, organizuoti kontoros darbą, vadybos pagrindų, administravimo, raštvedybos, informacinių technologijų, tarnybinės etikos, verslo ekonomikos ir finansų, mokesčių, teisės, kalbos kultūros, užsienio kalbos.
Praktinis mokymas vyksta įstaigose. Praktinio mokymo trukmė – 1 savaitė. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami kontoros darbo organizavimo, organizacinų tvarkomųjų dokumentų rengimo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu, kurio metu besimokantieji pristato praktikos referatą , o pokalbio forma aptikrinamos bei įvertinamos jų žinios ir sugebėjimai. Baigusiajam suteikiama administracijos darbuotojo kvalifikacija.
Baigus administracijos darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo verslo ir administravimo srities, darbo organizavimo posričio arba aukštojo mokslo viešojo administravimo studijų krypties programas.
Administracijos darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Administracijos darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti administracijos sekretoriumi, dokumentų tvarkytoju.
Asmuo, įgijęs administracijos darbuotojo kvalifikaciją, turi:
gebėti tvarkyti įstaigos dokumentaciją, parengti ir įforminti organizacinius tvarkomuosius dokumentus, naudotis naujausiomis ryšių ir kitomis pažangiausiomis orgtechninėmis priemonėmis, organizuoti telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, organizuoti lankytojų, interesantų ir svečių priėmimą, atlikti pageidaujančių įsidarbinti dokumentų pirminę atranką, tvarkyti įstaigos personalo administravimo dokumentus, dirbti su pagrindinėmis MS Office taikomosiomis programomis, elektroniniu paštu, internetu;žinoti įstatymus, reglamentuojančius įmonės ar įstaigos ūkinę ir komercinę veiklą, darbo teisės pagrindus, raštvedybos, vadybos, marketingo pagrindus, reikalavimus personalo parinkimui, bendravimo ir dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinio etiketo reikalavimus;mokėti lietuvių kalbą ir nors vieną užsienio kalbą (anglų arba vokiečių), rašyti verslo ir komercinius laiškus, prisitaikyti prie aplinkos, efektyviai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, būti sąžiningu, atidžiu, mandagiu, paslaugiu ir komunikabiliu.
Administracijos darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal administracijos darbuotojo mokymo programą.
Norintiems siekti administracijos darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję administracijos darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti administracijos darbuotoju įvairiose firmose, įmonėse ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus kolegija Vilnius J. Jasinskio g. 15
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kaunas Laisvės al. 33
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ MOKYMO CENTRAS Vilnius Žalgirio g. 88A
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Utenos darbo rinkos mokymo centras Utena J. Basanavičiaus g. 90
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Visaginas Festivalio g. 7
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2012-08-20

10 klasiu baigus, negalima lankyti?