Mokymo programos
Sekretoriaus mokymo programa
Valstybinis kodas: 362034601
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 15 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti sekretorių, gerai išmanantį raštinės darbo organizavimą, mokantį dirbti kompiuteriu ir galintį bendrauti su interesantais užsienio kalba.
Būsimieji sekretoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi raštvedybos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos, kalbos kultūros, užsienio kalbos, raštinės darbo organizavimo, verslo ekonomikos ir finansų pagrindų, tarnybinės etikos ir etiketo, teisinių žinių.
Praktinis mokymas vyksta bet kokioje įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami, raštvedybos, užsienio kalbos, raštinės darbo organizavimo, darbo kompiuteriu ir kiti gebėjimai. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį pasirengimą negu numatyta programoje arba įgijusiems patirtį, mokymosi trukmę mokymo įstaiga gali sutrumpinti.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama sekretoriaus kvalifikacija.
Baigus sekretoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo verslo ir administravimo profesijų srities, sekretorių ir kontoros darbo posričio ar aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Sekretoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sekretoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti sekretoriumi, sekretoriumi-referentu.
Asmuo, įgijęs sekretoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti planuoti darbo dieną, įforminti organizacinius tvarkomuosius ir informacinius dokumentus, tvarkyti įstaigos dokumentaciją, dirbti kompiuteriu naudojant MS Office taikomąsias programas, rinkti tekstą be klaidų, naudotis biuro technika (telefonu, faksu, kopijuokliu), priimti interesantus ir svečius, lietuvių ir dar viena užsienio kalba bendrauti su interesantais, rašyti verslo laiškus, organizuoti telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, tvarkyti komandiruotes, estetiškai sutvarkyti kabinetą, komponuoti puokštes;žinoti įmonės ar įstaigos veiklos sritis, struktūrą, darbo organizavimą, raštvedybos standarto ir kitų norminių aktų reikalavimus, informacijos priėmimo, saugojimo, kaupimo ir perdavimo būdus, darbo su kompiuteriu pagrindus, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio vedimo taisykles, kalbos kultūros reikalavimus, darbų saugos, darbo higienos reikalavimus, mokėti lietuvių kalbą ir vieną užsienio kalbą;mokėti efektyviai organizuoti savo darbą ir planuoti laiką, greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybes, būti mandagiu, taktišku ir paslaugiu.
Sekretoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose sekretoriaus mokymo programą.
Norintiems įgyti sekretoriaus kvalifikaciją reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję sekretoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti sekretoriumi įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Vilniaus kolegija Vilnius J. Jasinskio g. 15
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kaunas Laisvės al. 33
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ MOKYMO CENTRAS Vilnius Žalgirio g. 88A
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Vilkijos žemės ūkio mokykla Kauno r. Čekiškės g. 128, Vilkija
Šilutės žemės ūkio mokykla Šilutės r. Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen.
Elektrėnų profesinio mokymo centras Elektrėnai Rungos g. 18
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Visaginas Festivalio g. 7
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla Pasvalio r. Narteikių k., Joniškėlio apylinkių sen.
Kauno ryšininkų mokykla Kaunas Laisvės al. 33
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju