Mokymo programos
Sekretoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440034601
Kodas pagal ISCED: 42334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (raštvedybos, tekstų spausdinimo valstybine ir viena užsienio kalbomis, vadybos pagrindų, biuro priemonių naudojimo, dirbti įvairiomis kompiuterio programomis ir naudotis internetu, lankytojų ir svečių sutikimo bei priėmimo, bendravimo žodžiu ir komunikacijos priemonėmis valstybine ir viena užsienio kalba, personalo skyriaus darbo, dokumentų paruošimo saugoti archyve, profesinės etikos, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ) dalykų bei praktinių gebėjimų.


Mokomosios (29 savaičių trukmės), baigiamosios (12 savaičių trukmės) praktikos atliekamos mokyklų (centrų) praktinio mokymo kabinetuose, įstaigose, firmose, organizacijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Sekretorius yra atsakingas už įvairų administracinį bei kanceliarinį darbą, kuris būtinas sėkmingai ir planingai įmonės, įstaigos, organizacijos veiklai. Pagal raštvedybos taisykles tvarko raštvedybą: siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, peržiūri, registruoja ir paskirsto paštą, raštus ir kitus dokumentus. Greitai ir tikslai užrašo diktuojamą medžiagą - elektroninėmis rašomosiomis mašinėlėmis, kompiuteriu. Taip pat padeda vadovui organizuoti institucijos posėdžius, pasitarimus, juos protokoluoja, organizuoja lankytojų, interesantų ar svečių priėmimus bei kt. Sekretoriui nuolat tenka bendrauti su įstaigos, įmonės vadovu, padalinių vadovais, darbuotojais, klientais bei interesantais, dirbti kompiuteriu ir kita biuro technika (telefonu, faksu, kopijavimo aparatu). Jis privalo suprasti specialių profesijos sričių techninę kalbą: verslo, teisinę, medicininę ir mokėti bendrauti nors viena užsienio kalba. Intensyvus bendravimas su klientais, vadovu bei darbas su dokumentacija kelia specifinius reikalavimus sekretoriaus profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Sėkmingą sekretoriaus darbą lemia kalbos kultūros ir užsienio kalbos žinios, raštvedybos pagrindų išmanymas, mokėjimas priimti, saugoti, kaupti, perduoti informaciją, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Taip pat svarbūs yra organizaciniai gebėjimai, mokėjimas priimti lankytojus, vesti dalykinį pokalbį. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip komunikabilumas, organizuotumas, dėmesio koncentracija. Darbuotojas turi pasižymėti kalbos sklandumu ir taisyklingumu, ištverme, mokėjimu prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų ir užduočių įvairovės, didelę reikšmę turi maloni ir tvarkinga išvaizda. Sekretoriaus darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto mąstymo ir reakcijos žmonėms, taip pat turintiems rimtų kalbos, regos, klausos sutrikimų ir kt.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Sekretoriaus profesija yra paklausi, o didžiausią paklausą darbo rinkoje turi kvalifikuoti, sukaupę patirtį specialistai. Įsidarbinimo galimybes didina kelių užsienio kalbų mokėjimas, raštvedybos išmanymas. Sekretoriaus profesija gimininga tokioms profesijoms kaip telefakso, kompiuterio operatorius, įstaigų ir įmonių administratorius bei pan. Profesijos socialines garantijas nusako LR įstatymai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Vabalninko žemės ūkio mokykla Biržų r. S. Nėries g. 8, Vabalninkas
Klaipėdos statybininkų mokykla Klaipėda Taikos pr. 67
Elektrėnų profesinio mokymo centras Elektrėnai Rungos g. 18
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Visaginas Festivalio g. 7
Kauno prekybos ir verslo mokykla Kaunas Vilniaus g. 42
Kauno ryšininkų mokykla Kaunas Laisvės al. 33
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju