Mokymo programos
Elektros Ir Automatikos įrenginių Mechaniko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330052202
Kodas pagal ISCED: 31352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (elektros ir automatikos įrengimų ir prietaisų, jų montavimo, remonto ir surinkimo technologijų, teorinės elektrotechnikos ir elektrinių matavimų, elektronikos pagrindų, žaliavų, braižybos ir elektrinių schemų skaitymo, elektros energijos gamybos ir perdavimo, oro ir kabelinių elektros perdavimo linijų, jų instaliacijos, apšvietimo ir jėgos tinklų, elektros matavimo prietaisų, elektros pavarų, elektros variklių, generatorių, transformatorių, elektrinio šildymo įrengimų, automatinių kontrolės ir matavimo sistemų priežiūros ir remonto, elektrosaugos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Pagal 3-iosios pakopos elektros ir automatikos įrenginių mechaniko mokymo programą bus mokoma bendrojo lavinimo dalykų pagal technologinio profilio bendrojo vidurinio ugdymo programas.

Mokomosios (29 savaičių) ir baigiamosios (19 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, elektrinėse, elektros tinklus aptarnaujančiose įmonėse, įstaigose ir įmonėse, turinčiose elektros ir automatikos įrengimus ir prietaisus bei atliekančios jų priežiūrą ir remontą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Elektros ir automatikos įrenginių mechanikas kontroliuoja elektros ūkį, eksploatuoja, remontuoja, derina elektros ir automatikos įrenginius elektrinėse, elektros pastotėse bei elektros tiekimo linijose, pramonės įmonėse, akcinėse bendrovėse, privačiose įstaigose. Montuoja, eksploatuoja energetines sistemas. Tvarko techninę ir technologinę dokumentaciją. Organizuoja smulkių objektų elektrifikavimo, automatizavimo, elektros ir automatikos įrenginių derinimo, montavimo bei remonto verslą. Elektros ir automatikos įrenginių mechanikas dirba tiek patalpose, tiek lauke. Tenka dirbti esant nepalankioms oro ar aplinkoms sąlygoms. Energetinių avarijų metu gali tekti dirbti viršvalandžius, poilsio dienomis ar per šventes. Atlikti remontinius darbus esant įtampai gali būti pavojinga, todėl, pagrindinė darbo taisyklė - laikytis darbo saugos ir elektrosaugos taisyklių.
PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Elektros ir automatikos įrenginių mechanikas turi išmanyti elektrotechnikos, automatikos ir elektronikos pagrindus, turėti žinių apie elektromechaninių prietaisų konstrukcijas ir veikimo principus. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip pomėgis technikai, kruopštumas, tikslumas, loginis mąstymas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera reakcija, puiki akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija ir pan.). Elektros ir automatikos įrenginių mechaniko darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtintos reakcijos, silpnesnės dėmesio koncentracijos žmonėms, turintiems regos, judėjimo bei kitų sveikatos sutrikimų.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Elektros ir automatikos įrenginių mechaniko įsidarbinimo perspektyvos yra gana geros, nes tai plataus profilio specialistas, galinti dirbti įvairiose įmonėse ar firmose. Giminingos specialybės: buitinių prietaisų, elektros įrenginių elektromechanikai, elektros ir automatikos ir elektros įrengimų eksploatavimo jaunesnieji inžinieriai.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Visaginas Festivalio g. 7
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės r. Kauno g. 108
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju