Referatai, kursiniai, diplominiai
Chemija. Geležis
2012-11-15
Iš geležies istorijos Geležies atominė sandara Geležies rūda Pagrindinės geležies rūdos Geležies paplitimas Geležies junginiai ir jų panaudojimas Geležies cheminės ir fizinės savybės Geležis žmogaus organizme
Chemija  Kita   (11 psl., 27,87 kB)
Ekologija
2011-05-23
ekologijos referatas apie vandens tarsa, irasyti veiksniai, vandens svaros normos, bendra informacija apie vandens tarsa.
Aplinka  Kita   (16 psl., 34,17 kB)
Do we throw our ancestral heritage in the fire, or put it on the museum window, for people to know that once existed in paper? I think not, but Consider.
Anglų kalba  Kita   (1 psl., 6,06 kB)
Lietuvių kalba sovietinės okupacijos metais
Kalbos kultūra  Kita   (8 psl., 314,64 kB)
scenarijus
2011-03-11
Trumpas scenarijus paskutiniam skambuciui
Teatras, kinas  Kita   (4 psl., 11,37 kB)
Cross-cultural
2011-03-07
Cross-cultural. ANGLU KALBA, lietuviskos kulturos palyginimas su 3/5 is dimensiju////// Lithuania is the country with the strongest Masculinity what means then men are the bosses, the head of the family also man. A lot of years ago woman had only few main roles- house keeping and childs sometimes small job. There was only few womans in political life or economics. It was only mans sphere. Actually now, woman in Lithuania are very intelligent , competitive in a lot of “mans” spheres and more independent than before. Its change a lot -they having more and more power than they might think
Kita  Kita   (2 psl., 12,28 kB)
Renginio planas Saugus Eismas skirtas mokyklai
Sociologija  Kita   (6 psl., 14,91 kB)
Egipto meno bruožai
Lietuvių kalba  Kita   (3 psl., 167,15 kB)
UAB 'Geliu sala'
2011-02-21
Verslo planas UAB "Gėlių sala". Darbas susideda iš tokių dalių kaip verslo aprašymas, rinkodaros planas, gamybos planas, vadyba, finansinis planas, literatūros sąrašas bei priedai (lentelės, kurios netelpa į 1 psl.)
Ekonomika  Kita   (19 psl., 71,16 kB)
M. Valančius
2011-01-24
M.Valančius - lietuvių grožinės prozos pradininkas - gimė 1801m. vasario 16d. Nasrėnų kaime, netoli Salantų (Kretingos raj.) turtingo valstiečio šeimoje. Mokėsi Žemaičių Kalvarijos domininkonų mokykloje, Varnių kunigų seminarijoje, Vilniaus dvasinėje akademijoje. 1828m. M.Valančius tapo kunigu. Jis užėmė aukštas pareigas: buvo Vilniaus ir Peterburgo dvasinių akademijų profesorius, Varnių dvasinės seminarijos rektorius, o nuo 1850m. - Žemaičių vyskupas.
   
Lietuvių kalba  Kita   (11 psl., 93,08 kB)
Elektrosauga
2011-01-19
Tarptautiniuose dokumentuose ir nacionaliniuose teisės šaltiniuose akcentuojama žmogaus teisė į sveikas ir saugias darbo sąlygas. Žmogaus egzistavimo aplinkoje egzistuoja įvairios prigimties pavojingi ir kenksmingi veiksniai, galintys sukelti traumas, sutrikdyti darbingumą arba pakenkti sveikatai. Vienas iš tokių veiksnių – elektra. Todėl elektros inžinerijos ir giminingų specialybių specialistams reikia žinoti apsaugos būdus. Šios disciplinos tikslas supažindinti apsaugos nuo elektros pavojingais ir kenksmingais veiksniais apsaugojimo jų būdais. Pavojingi ir kenksmingi dažniausiai yra elektros įrenginiai ir gamtos reiškiniai.
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (31 psl., 108,41 kB)
„Aš egzistuoju, reiškia aš teršiu“. Šis priežodis gali būti taikomas bet kuriai medžiagai, bet kokiam procesui. Aplinkos tarša nėra naujas fenomenas. Praeityje atskirais atvejais buvo priimami aplinkos ir gyvosios gamtos apsaugos įstatymai. Gamtą teršė dar pirmykštis žmogus, o visuomenės gyvenamoji aplinka niekada nebuvo idealiai švari. Tais laikais pagrindiniai gamtos teršėjai buvo patys gamtos procesai. Vulkanų išsiveržimai, savaimingi miškų gaisrai, žemės drebėjimai ir kitos stichinės nelaimės sudarydavo daugiau ar mažiau vienokių ar kitokių teršalų. Didėjant Žemės gyventojų skaičiui ir nuolat augant jų poreikiams, didėjo ir žmonių ūkinės veiklos poveikis gamtai, aplinkai. Kai žmogus dar ganė gyvulius ir primityviais įrankiais dirbo žemę, jo naudojimosi gamta atliekos buvo lengvai absorbuojamos natūralaus gamtos ciklo metu.
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (17 psl., 103,62 kB)
Nuo 1924 metų rengiamos specialios olimpinės žiemos sportų žaidynės. Pradžioje jos buvo rengiamos tais pačiais metais, kaip ir vasaros, bet nuo 1994m. jos rengiamos praėjus dvejiems metams po vasaros žaidynių. Pirmosios žiemos olimpinės žaidynės – Tunbergo ir Haugo žaidynės Šmoni mieste (Prancūzija), 1924m. sausio 25 –vasario 4d.
Istorija  Kita   (9 psl., 3,3 MB)
Tai lietuvių kalbos atsiskaitomasis darbas, skirtas susipažinimui su interviu žanru.
Lietuvių kalba  Kita   (3 psl., 12,74 kB)
Nagrinėjamas šių subjektų statusas pagal nauja BPK ir kitus įstatymus. Įstatymai lyginami su užsienio valstybių kodeksais. Eksperto statusas. Eksperto dalyvavimas teismo posėdyje. Eksperto išvada. Eksperto išvados vertinimas. Užsienio valstybių įstatymai (lyginamoji analizė). Specialisto statusas. Specialisto dalyvavimas teisme. Specialisto išvados pateikimas. Darbe nagrinėjamos specialisto ir eksperto, specialių žinių sąvokos, reikalavimai ekspertui ir specialistui, jų dalyvavimo teismo posėdžiuose tvarka. Remiamasi naujuoju BPK, Teismo ekspertizės įstatymu, Estijos, Rusijos, Vokietijos ir Prancūzijos BPK. Be to, naudotasi G. Juodkaitės-Granskienės, P. Pošiūno, T. V. Averjanovos J. K. Orlovo ir kitų mokslininkų darbais.
Teisė  Kita   (78,02 kB)
Word'o darbas
2010-10-06
Šriftai, pastraipų tvarkymas, rėmeliai, meninis redaktorius 1. Specialių simbolių įterpimas 1. Stulpeliai, žodžių kėlimas 2. Vandens ženklai ir pastraipų žymėjimas ir numeravimas 2. Lentelės, žodžių kėlimas ir grafikai 3. Formulės 4. Struktūrinė schema 4. Paveiksliukai ir teksto laukų naudojimas 4. Grafiniai objektai 5. Tabuliacija 5. Grafinių objektų išdėstymo galimybės 5. Dalykinė rodyklė 6. Turinys 6. (APIMTIS 6PSL) Tinka ypač VU EK pirmakursiams.
Informatika  Kita   (238,95 kB)
KTU-Elektros sistemų katedra>> Vienfazio transformatoriaus bandymas. Darbo užduotis (lentelės, grafikai): Atliekame tuščiosios veikos bandymą, išmatuojame ir nubrėžiame I1, U2, kaip f(U1). Nustatome transformacijos koeficientą K. (APIMTIS 2PSL)
Fizika  Kita   (34,36 kB)
skirtas susipažinti su skysčio paviršiaus įtempimo susidarymo mechanizmu, kapiliariniais reiškiniais, išmokti matuoti įtempimo koeficientą kapiliaru ir ištirti šio koeficiento priklausomybę nuo priemaišų koncentracijos.molekuliniu požiūriu skysčių struktūra yra tarpinė tarp dujinių ir kristalinių kūnų. Skysčių dalelių išsidėstyme pastebima taip vadinama artimoji tvarka (labai mažuose tūriuose gretimos dalelės yra išsidėsčiusios tvarkingai). Tam tikrą trumpą laiką (apie 10-11s) dalelės svyruoja apie pusiausvyros padėtį, po to vėl peršoka į naują padėtį (apie 10-8 cm atstumu). Kiekvieną skysčio paviršiaus sluoksnį veikia molekulinio slėgio ir paviršiaus įtempimo jėgos.
Fizika  Kita   (333,6 kB)
DARBO TIKSLAS: nustatyti radioaktyviojo  spinduliavimo šaltinio aktyvumą. PRIEMONĖS: prietaisas IMFĮ-15V0, sukuriantis silpną savajį spinduliavimo foną, impulsų skaičiavimo įrenginys PP-16,  spindulių šaltinis, sekundometras. MFĮ-15V0M ir PP-16 skirtas  šaltinio radioaktyvumui matuoti. Savasis prietaiso fonas – ne didesnis kaip 0.117 impulsų/s, nesant pašalinio  spinduliavimo. (APIMTIS 3PSL)
Fizika  Kita   (49,08 kB)
Darbo tikslas. Tyrinėti ir pagrįsti puslaidininkinių diodų, diodinio optrono veikimo principus bei savybes, VACH ir parametrus, diodų teorinių modelių ir realių diodų atitikimo laipsnį, diodų darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse. Išmokti praktiškai apriboti diodų darbą leidžiamųjų būvių ar režimų ribose.
Fizika  Kita   (104,23 kB)
Nr. 14
2010-10-06
Tinka VGTU studentams TIKSLAS: stovinčios bangos metodu išmatuoti garso bangos garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių.Šiame darbe garso bangų sudėtis, kitaip sakant, interferencija, vyksta1 pav.,a pavaizduotame įrenginyje. Dažnio n garso banga sklinda iš telefono 2, maitinamo garso dažnių generatoriaus 1. Taške 3 bangos frontas skyla į du: viena banga sklinda į kairę, kita į dešinę. Praėjusios skirtingą kelią bangos susitinka ir interferuoja. Interferencijos rezultatą nustatome taške 4 įtaisytu klausymosi vamzdeliu. Vienos bangos sklidimo kelią keičiame slankiojančiąja vamzdžio dalimi. Vamzdžio poslinkį matuojame matuokliu 5. Užfiksavę vieną interferencijos minimumą (stovinčios bangos mazgą) taške 4 ir pažymėję skalės padalą n1, ištraukiame vamzdį tiek, kad taške 4 susidarytų naujas interferencijos minimumas (1 pav., b). Užsirašome matuoklio skalės padalą n2. iš1 pav., b plaukia, kad n2- n1=l/2, o
Fizika  Kita   (21,89 kB)
Užduotis:išmokti praktiškai taikyti energijos tvermės dėsnį slenkančiam ir besisukančiam kūnui. Išmatuoti bandymo keliu ir apskaičiuoti teoriškai rutuliuko, judančio nuožulniąja plokštuma, greičius v ir v1. Nustatyti kūnų kritimo trukmę t, greičių v ir v1 pereinamTyrimas: dežutės dugną padengiame švariu popieriumi ir ant jo viršaus uždedame anglinę kalkę. Dėžutę priglaudžiame prie nuožulniosios plokštumos pagrindo galo. Prie plokštumos viršutinio galo pakabiname svambalą, statmenai krypčiai nustatyti. Keisdami plokštumos nuolydžio kampą  ir leisdami rutuliukui savaime judėti nuo pat jos viršaus, nustatome rutuliuko nukritimo vietas dėžutėje. Išmatuojame nuožulniosios plokštumos ilgį l, aukščius h ir y horizontalę b, nuotolį x (nuo taško C iki rutuliuko nukrypimo vietos). Tyrimus atliekame esant keturiems skirtingiems aukščiams h. ybės nuo aukščio h atvaizduoti grafiškai.
Fizika  Kita   (18,97 kB)
Standartinis nuokrypis yra lygus kvadratinei šakniai iš dispersijos: Visi trys minėti parametrai taip yra atsitiktiniai dydžiai, nes skaičiuojami naudojant baigtinį matavimų rezultatų skaičių. Tačiau rezultatų skaičiui augant į begalybę, vidurkis, dispersija ir standartinis nuokrypis artėja prie tam tikros, empirinės, vertės. Matematiškai yra įrodoma, kad, kai matavimų skaičius ir vieno matavimo metu užregistruotų dalelių skaičius yra pakankamai dideli, 99,7% matavimų rezultatų patenka į intervalą Šis teiginys vadinamas "trijų sigma taisykle": beveik visi matavimų rezultatai nuo vidurkio nukrypsta mažiau nei 3σ. Kai matavimo paklaida lygi sumai didelio skaičiaus vienodos eilės nepriklausomų paklaidų, atsitiktinio dydžio skirstinys vadinamas Gauso skirstiniu, ir yra tokio pavidalo:
Fizika  Kita   (86,56 kB)
Kalcis
2010-10-06
Kalcio aprašymas>>> Kalcis Ca, periodinės elementų sistemos 2 grupės šarminiu žemės metalų pogrupio cheminis elementas. Atominis skaičius 20, atom. masė. Oksidacijos laipsnis jurginuose + 2. Žemės plutoje yra 2,96℅; tai penktas pagal gausumą elementas. Gamtoje randamas tik mineraliniu pavidalu. Jo svarbiausios rūdos yra klintys, marmuras, kreida, dolomitas, gipsas, dioksidas, fosforitas, apatitas ir kt. Kalcis yra sidabriškai baltos spalvos metalas. (APIMTIS 3PSL)
Chemija  Kita   (28,15 kB)
Realieji skysčiai, tekėdami vamzdžiais arba aparatais, dalį savo mechaninės energijos sunaudoja hidrauliniams pasipriešinimams nugalėti. Tekant skysčiams, susidaro energijos nuostoliai, kurie apskaičiuojami naudojantis eksperimentiniais duomenimis ir empirinėmis skaičiavimo lygtimis. Laboratorinį bandymo stendą sudaro trijų atšakų vamzdynas, sujungtas su vandens rezervuaru. Bandymas atliekamas vienoje nurodytoje vamzdyno atšakoje, esant dviems skirtingoms debito reikšmėms. Debitas keičiamas vamzdyno gale esančiu čiaupu. Debitas matuojamas 3 kartus ir apskaičiuojamas vidurkis.
Chemija  Kita   (8,01 kB)
Viskas apie sidabra. Paruoštas kaip lanksinukas. Trumpai ir aiškiai. Pvz. apie sidabra kaip metalą, jo savybės reakcijas it kt. Keletas įdomybių apie sidabrą. Jo privalumai ir trūkumai kaip metalo.
Chemija  Kita   (49,69 kB)
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 112-4967) 1 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 1. Patvirtinti Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarką (pridedama). 2. Pavesti Finansų ministerijai parengti ir patvirtinti gyventojo, įsigijusio verslo liudijimus, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formą ir pildymo tvarką. (APIMTIS 2PSL)
Apskaita  Kita   (6,37 kB)
1996 m. vasario 22 d. Nr. 13 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės įsakymas. ĮSAKAU: Nustatyti, kad individualios (personalinės) įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos, akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės bei visų tipų įmonės, fondai, bendrijos, organizacijos bei jų junginiai, taip pat įstaigos ir organizacijos, išlaikomos iš biudžeto, privalo saugoti 10 metų šiuos dokumentus (APIMTIS 1PSL)
Apskaita  Kita   (4,82 kB)
Finansų ministro įsakymas dėl apskaitos dokumentų papildymo tvarkos. >Mokesčio administratoriaus pareigūnas, patikrinimo metu nustatęs, kad pateiktame apskaitos dokumente trūksta vieno ar kelių privalomų arba privalomų papildomų rekvizitų, mokesčio mokėtojui leidžia papildyti tą dokumentą. Pagal Apskaitos dokumentų papildymo tvarką (toliau - Tvarka) rekvizitais gali būti papildomi visi apskaitos dokumentai (APIMTIS 4PSL)
Apskaita  Kita   (7,7 kB)