Referatai, kursiniai, diplominiai
Motyvacinio laiško rašymo principai, paskirtis struktūra, patarimai, kaip rašyti, motyvacinių laiškų pavyzdžiai.
Filologija  Kita   (4 psl., 15,98 kB)
Šis darbas yra apie moksleivių gyvenseną ir kalbama apie jų fizinį aktyvumą, mitybos įpročius ir žalingus įpročius. Turinys: Įvadas 3 1 skyrius. SVEIKATOS SAMPRATA IR JĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI 5 2 skyrius. MOKSLEIVIŲ GYVENSENA 8 2.2 Moksleivių sveikos mitybos aspektai 9 2.3 Žalingų medžiagų poveikis ir jų vartojimo paplitimas tarp moksleivių 11 2.4 Moksleivių fizinis aktyvumas 17 Išvados 20 Literatūra 21
Sociologija  Kita   (25 psl., 46,6 kB)
Lentelėje pateikiamas autorius, kūrinys, laikmetis, nurodoma kalba, apibendrinamos kūrinio idėjos ir ginami idealai.
Lietuvių kalba  Kita   (5 psl., 20,74 kB)
Darbo priemonės: 1. Automobilių variklių stendai. 2. Įrankiai ir įrenginiai. 3. Užduočių nuoroda. Darbo eiga: 1. Pasiruošimas darbui. 2. Susipažindinimas su darbų saugos reikalavimais. 3. Susipažindinimas su darbų tikslais ir užduotimi. 4. Darbų pasiskirstymas ir jų vykdymas pagal technologinius reikalavimus. 5. Atlikę šias užduotis pagal sekančius reikalavimus ir aprašykite. • Paskirtį • Sandarą • Veikimo principą • Alkūninio – švaistiklinio ir dujų skirstymo mechanizmo galimų gedimų atsiradimo priežastis. • Gedimų nustatymo būdus ir pašalinimo galimybes. • Darbo saugos reikalavimus, aplinkosaugos ir sanitarinės higienos normas. • Darbo kultūra • Pateikti 2-3 iliustracijas nagrinėjamos temos. • Naudotos literatūros sąrašas.
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (5 psl., 193,83 kB)
Kas yra siurrealizmas? Salvadoras Dali, atstovaujantis siurrealizmui, bei jo darbai. 31 skaidrė.
Dailė  Kita   (31 psl., 1,16 MB)
Turinys Įvadas......................................................................................................................................................3 Įmonės aprašymas...................................................................................................................................4 Instruktavimų tvarka...............................................................................................................................4 Priešgaisrinės saugos valdymas………………………………………………………………………..5 Civilinės saugos valdymas……………………………………………………………………………..5 Analizė…………………………………………………………………………………………………5 Išvados…………………………………………………………………………………………………5 Informaciniai šaltiniai.............................................................................................................................6 Priedai………………………………………………………………………………………………….7
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (28 psl., 768,19 kB)
Šis darbas apie Fideli Kastro kaip žmogus, jo gyvenimo istorija, svarbiausius faktus. Darbo tikslas ir uždaviniai Remiantis istoriniais šaltiniais ir jį tyrinėjusių žmonių surinkta medžiaga nuosekliai pateikti informaciją apie Fideli Kastro. Plačiau stengsiuosi apžvelgti jo kelią į valdžios viršūne. Vaikyste, paauglyste. Atskleisti jo kaip revoliucionieriaus charakterio savybes. Savarankiškame darbe siekiama: 1. Pateikti informaciją, apie priemones kuriomis pasinaudojo Fidelis Kastro siekdamas užimti Kubos vadovo postą. 2. Susisteminti negausią informaciją apie Fidelio charakterio savybes. 3. Analizuoti Fidelio asmeninį gyvenimą. 4. Pateikti naujausią informaciją apie pagausėjusią jo šeimą.
Istorija  Kita   (18 psl., 130,16 kB)
referatas kūno kultūrai ĮVADAS Temos aktualumas. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pagrindine problema tampa vaikų pasyvumas, nuo to išsivysto įvairios ligos, viena iš jų - vaikų nutukimas. Todėl šiuo laikotarpiu pagrindinis uždavinys tampa skatinti vaikų aktyvumą tiek šeimose, tiek įvairiose ugdymo įstaigose. Pedagogo tikslas tampa stiprinti vaiko sveikatą, fizinį pajėgumą, skatinti jo aktyvumą integruojant fizinį ugdymą. Tačiau norint sėkmingai ir sistemingai ugdyti vaiko fizinį pasirengimą pedagogas turi išmanyti fizinio ugdymo teorines ir praktines žinias, mokėti jas naudoti veikloje. Tikslas. Susipažinti su fiziniu ugdymu ir jo moksliniais terminais. Uždaviniai: • Susipažinti su fizinio ugdymo samprata; • Fizinio ugdymo ryšiu su kitais mokslais; • Išsiaiškinti pagrindines Fizinio ugdymo sąvokas, jų reikšmes; • Susipažinti su fizinio ugdymo ir sporto teorijos atšakomis. Norint sėkmingai integruoti fizinį ugdymą įvairiose ugdymo įstaigose, būtina sužinoti mokslines apibrėžtis, kurios apibūdina fizinį ugdymą, išryškina jo pagrindines savybes.
Pedagogika  Kita   (11 psl., 18,26 kB)
vaikas mokykloje
2012-04-10
„Vaikas mokykloje – šeimos gyvenimo atspindys„ Nuo senų laikų mokykla laikyta antraisiais vaiko namais, kuriuose jis praleidžia didžiąją dalį laiko. Mokykloje vaikas praleidžia gražiuosius gyvenimo metus, randa pirmuosius draugus, joje formuojasi jo charakteris, realizuojamas savasis „aš“. Bet ar mūsų dienomis mokyklą galime vadinti antraisiais namais?
Socialinis darbas  Kita   (8 psl., 30,15 kB)
Teorinė medžiaga.Puslapių kūrimas.Konspektas
Informatika  Kita   (24 psl., 49,94 kB)
Įvadas: Mano manymu, norint įsigilinti į autoriaus kūrybą visų pirma reikia pažinti patį autorių. Taigi savo darbą pradėsiu trumpu įvadu apie Platono gyvenimą, jo filosofiją bei pažiūras... Dėstymas: Platono meilės teorija yra pirmoji monumentali tokio tipo teorija, kurioje nagrinėjamos meilės priežastys, jos augimo pakopos ir galutinis tikslas. Pasak Platono, meilė atsiranda dėl išorinio sukrėtimo, kuris atsiranda susidūrus su pavienio kūno grožiu. Meilė yra meilė grožiui arba grožio meilė...
Humanitariniai mokslai  Kita   (7 psl., 20,11 kB)
Saturnas
2012-03-25
Saturno puikiai paruostos skaidres
Astronomija  Kita   (10 psl., 344,98 kB)
pamokos planas Nijolė Indriūnaitė ,,Stebuklingas laikas‘‘ 7klasė
Literatūra  Kita   (5 psl., 8,22 kB)
Lietuva
2012-03-01
Lietuvos Respublika (LR; Lietuva) – valstybė Europoje, Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Ribojasi su šiomis valstybėmis: Latvija (sausumos sienos ilgis – 588 km, jūros siena – 22 km), Baltarusija (sienos ilgis – 677 km), Lenkija (sienos ilgis – 104 km), Rusija (Kaliningrado sritis) (sausumos sienos ilgis – 255 km, Kuršių mariomis – 18 km, jūra – 22 km). Baltijos jūros pakrantės ilgis – 90,66 km. Bendras Lietuvos sienos ilgis – 1732 km. Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos Federacijos siena yra ir Europos Sąjungos siena. Lietuvos ekonominė zona Baltijos jūroje (vakaruose) siekia Švedijos ekonominę zoną. XIV a. Lietuva buvo didžiausia valstybė Europoje: į ją įėjo dabartinė Baltarusijos ir Ukrainos teritorija, dalis Lenkijos ir Rusijos. 1569 m. Liublino unija Lietuva susijungė su Lenkija, suformuodama naują valstybę – Abiejų Tautų Respubliką, kuri gyvavo daugiau kaip 200 metų, kol kaimyninės šalys 1795 m. galutinai pasidalijo jos teritoriją. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 1918 m. vasario 16 d., tačiau 1940 m., Antrojo Pasaulinio karo pradžioje, buvo okupuota TSRS ir vėliau hitlerinės Vokietijos. Vokietijai karą pralaimint, Lietuvą antrą kartą okupavo TSRS. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė atkurianti visišką valstybės suverenitetą.
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (19 psl., 487,21 kB)
Tikroji ūkinė bendrija “Kompiuteriai ir jų įranga” numato užsiimti mažmenine įvairios kompiuterinės technikos prekyba. Mūsų kuriamos firmos tikslas- tapti autoritetingiausia tokio profilio įmone, kuri prekiautų geros kokybės įvairia kompiuterine įranga ir teiktų įvairias vartotojų poreikius tenkinančias paslaugas, susijusias su kompiuterių ir jų irangos komplektavimu,irengimu, serviso tiekimu, taisymu ir t.t. Manome, kad šios rūšies prekyba klestės ir bus sėkminga, nes šiuo metu sparčiai auga kompiuterių ir jų įrangos poreikiai, kuriuos mes ir numatome patenkinti.
Ekonomika  Kita   (15 psl., 20,8 kB)
franku valstybe
2011-12-06
Frankų valstybė. Pirmąją germanų valstybę Romos imperijos buvusioje teritorijoje įkūrė 418 m. V a. antroje pusėje savo valstybes sukūrė Frankai, Burgundų gentys. 476 m. germanų vadas Odoarchas nuvertė paskutinį Romos imperatorių Romulą Augustulą ir tokiu būdu Romos teritorijoje susikūrė barbarų valstybės. V a. pabaigoje frankų gentys užgrobė didžiulę Romos teritorijos dalį ir 486 m. ties Suasono miestu galutinai nugalėjo paskutinius romėnus ir sukūrė frankų valstybę. Įkūrėjas – karalius Chlodvigas. Jis pradėjo Merovingų dinastiją (486 – 768m.) .
Istorija  Kita   (16 psl., 2,02 MB)
Patologija
2011-11-26
Ivadas i Patologija
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (8 psl., 18,13 kB)
Mes negalime gyventi tik dėl savęs – nes mūsų gyvenimus sieja tūkstančiai neregimųjų gijų. Viskas pasaulyje yra susiję tarpusavyje. Niekas nėra pats savaime, viskam yra priežastis ir viską galima paaiškinti. Kito buvimas šalia keičia mūsų jausmus ir veiksmus. Tuomet mes nesame visiškai laisvi ir negalime daryti to, ką norime, mums tampa svarbu, kaip atrodome, elgiamės, ką sakome. Žmonių bendravimas tampa vis labiau sunkesnis. Tam įtakos turi daug įvairių veiksnių: pyktis ir didelė agresija vienas kitam, norėjimas turėti kuo daugiau. Kuo susijusi agresija biologijoje ir visuomenėje? Kokia yra teritorinė elgsena? Arba kokia yra gyvūnų šeimų struktūra? Altruizmas? Koks altruizmas gyvūnų pasaulyje? Į vienus ar kitus kausimus stengiasi atsakyti mokslas.
Sociologija  Kita   (8 psl., 475,61 kB)
Jurate e Kastytis
2011-11-07
jurates ir kastycio pasaka portugaliskai
Kitos kalbos  Kita   (3 psl., 12,32 kB)
Foto pamoka kaip iš servetėlių padaryti gvazdiką
Dailė  Kita   (5 psl., 600,37 kB)
PowerPoint pristatymas apie suaugusiųjų savižudybes.
Socialinis darbas  Kita   (23 psl., 616,06 kB)
Neraiškių sistemų panaudojimas elektros energetikoje
Kita  Kita   (11 psl., 264,97 kB)
kukucio balades
2011-04-17
Marcelijaus Martinaičio "Kukučio baladės"
Lietuvių kalba  Kita   (37 psl., 34,39 kB)
Mokytojo svarba, mokytojo samprata, vaidmenys, profesijos prasme
Socialinis darbas  Kita   (7 psl., 20,53 kB)
Vaikų sveikata
2011-04-09
Sveikos mitybos pricipai Vaikų higieninis ugdymas šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje Vaikų miego sutrikimai Vaikų slauga
Medicina  Kita   (6 psl., 16,01 kB)
Aš manau, kad neverta. Kad sugebėtum pažvelgti į akis prasmei turi būt tam pasiruošęs, ne kiekvienas gali tą padaryti savęs neįskaudinęs, neužgavęs. Tai įrodo ir daugelio literatūros klasikų kūriniai. Tragiški herojų likimai dažnai ten perpinti ieškojimo, bandymo suprasti, pateisinti, atverti, pačiam būti atviram. Kiekvienas iš jų ieškojime bandė atrasti save, savo vietą, deja.... Atsakymai dažnai nebūna vienareikšmiai, suprantami, juose lengva pasiklysti, pasimesti. Tikrojo kelio ieškojimas dažnai būna kelias į niekur.
Lietuvių kalba  Kita   (1 psl., 8,31 kB)
Tai UAB “Karys” verslo planas. Įmonė veiklos pobūdis: karate treniruotės. Taip pat klientams bus teikiamos nemokamos konsultacijos mitybos klausimais.
Administravimas  Kita   (28 psl., 72,08 kB)