Referatai, kursiniai, diplominiai
Civilinės apsaugos esmė. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai ir uždaviniai
Darbo ir civilinė sauga  Dokumentai   (10 psl., 15,63 kB)
Pasaulio ir Lietuvos istorijos žodynas Autoriai - Romas ir Stasys + Elvyra
Istorija  Dokumentai   (169 psl., 411,52 kB)
1941 m. birželio 14 d. trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visame Pabaltyje: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija. Vežė liaudies mokytojus, gimnazijų ir aukštųjų mokyklų dėstytojus, teisininkus, žurnalistus, Lietuvos kariuomenės karininkų šeimas, diplomatus, įvairių įstaigų tarnautojus, ūkininkus, agronomus, gydytojus, verslininkus ir t.t. Vežė iš miestelių, iš miestų, iš kaimų. Sunkvežimiai vienas paskui kitą judėjo link geležinkelio stočių, kur vyrus, kariai atskirdavo į kitus, prekinius vagonus, sakydami, kad atskiria laikinai, tik kelionės laikui. O ištikrųjų jų likimas jau buvo iš anksto nuspręstas – į Krasnojarsko ir Šiaurės Uralo lagerius – likvidacijai. Jų šeimos narius, nuo kūdikių iki vos krutančių senelių, užkaltuose gyvuliniuose vagonuose kitais ešelonais vežė į Sibiro gilumą, dažnai neleidę pasiimti net būtiniausių daiktų. Giminių, kurie bandė perduoti į vagonus maisto produktus ar šiltus rūbus, sargybiniai neprileido prie vagonų ir mušė juos šautuvų buožėmis. Vien tik iš Lietuvos per tą baisiąją savaitę buvo išvežta dešimtys žmonių, koks iš tikrųjų buvo šios deportacijos dydis ir užmojis, iki šiol nežinoma – ją netikėtai nutraukė karas. Tik birželio 22 d., prasidėjus karui, NKVD organai buvo priversti nutraukti masinius areštus ir niekuo nenusikaltusių žmonių vežimą į Sibirą.
Istorija  Dokumentai   (2 psl., 11,38 kB)
simbolizmas
2011-05-18
viskas apie simbolizma
Lietuvių kalba  Dokumentai   (21 psl., 42,27 kB)
Matematika
2011-04-29
Referatas rusų kalba
Elektronika  Dokumentai   (37 psl., 45,96 kB)
Duomenų saugumas.Kaip apsisaugoti nuo virusų,virusų tipai.
Kita  Dokumentai   (18 psl., 2,27 MB)
A. Kamiu
2011-04-06
alberto kamiu biografija ir gyvenimas.
Literatūra  Dokumentai   (2 psl., 10,77 kB)
Fresin Fries is a locally owned fast food outlet that will be positioned as an international franchise through our creative approach to the company's image and detail presentation. Fresin Fries will provide a combination of excellent food at value pricing, with fun packaging and atmosphere. Fresin Fries is the answer to an increasing demand for snack-type fast food, to be consumed while window shopping and walking around inside a shopping mall.
Administravimas  Dokumentai   (51 psl., 178,17 kB)
recenzijos
2011-03-19
recenzijos
Darbo ir civilinė sauga  Dokumentai   (1 psl., 9,52 kB)
Dokumentų valdymas
2010-11-03
Dokumentų pildymo pavyzdžiai, buvo įvertinta 7.
Kita  Dokumentai   (13 psl., 66,51 kB)