Straipsniai

2009-10-09

Nacionalinis egzaminų centras 2009 m. birželio mėnesį paskelbė svarstyti 2010 m. brandos egzaminų tvarkaraščio projektą. Egzaminų tvarkaraštis rengtas atsižvelgiant Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių plano nuostatas, 2009 – 2011 m. bendruosius ugdymo planus, kuriuose nurodyta, kad 6-9,11 klasėms ugdymo procesas baigiamas birželio 11d., o 1-4, 10, 12 klasėms – gegužės 28 d.

2009-10-09

Vyriausybė patvirtino studijų programos keitimo tvarką. Valstybės finansuojamose vietose besimokantys pirmosios, antrosios studijų pakopų, vientisųjų ir rezidentūros studijų programų studentai galės pereiti į kitą studijų programą toje pačioje studijų srityje. Keisti studijų programą toje pačioje aukštojoje mokykloje ar pereiti į kitą aukštąją mokyklą pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentai galės po pirmojo studijų semestro, o medicinos rezidentai – po pirmųjų metų ir vėliau.

2009-10-08

Kažin, ar daug yra nežinančių, kokia per diena buvo spalio penktoji? Gėlių turgelyje kaip niekada pilna mokinių. Kažin ar jie ten savo noru? Ar tai tėvų primesta prievolė? Manau, visi supratome apie kokią reikšmingą dieną kalbu. Taip tai Tarptautinė mokytojų diena. Kadangi neseniai pati buvau mokinė, nors ir ne pradinių klasių, bet visgi nusprendžiau paklausti keleto buvusių savo klasės draugų, kokie jų prisiminimai apie savo mokytojus.

2009-10-07

Lietuvos studentų atstovybių sąjungai (LSAS) atlikus studentų viešosios nuomonės tyrimą apie valstybės garantuojamas paskolas paaiškėjo, kad tik kas septintas studentas yra skaičiavęs, kokias įmokas už paskolas jam reikės mokėti studijų metu ir po jų. Be to, remiantis daugumos studentų finansine padėtimi, skolinimosi sąlygos yra neatitinkančios realios situacijos.

2009-10-07

Spalio 5 d. baigėsi terminas, iki kurio aukštųjų mokyklų studentai galėjo registruotis Valstybiniame mokslo ir studijų fonde valstybės remiamoms paskoloms. Norą gauti paskolas pareiškė 7349 asmenys (34, 8 mln. Lt sumai). Iš jų 3037 studentai jau pateikė konkrečias paraiškas skolintis studijų kainai sumokėti (13, 96 mln. Lt), 2736 studentai – gyvenimo išlaidoms (14, 2 mln. Lt), taip pat gautos 35 paraiškos studijoms pagal tarptautines sutartis apmokėti ( 224 680 tūkst. Lt.). Valstybinis mokslo ir studijų fondas dar priima paraiškas, kurios buvo išsiųstos paštu iki spalio 5 d. imtinai.

2009-10-06

APKLAUSOS IMTIS:
Tyrime dalyvavo 5202 studentai iš 15 Lietuvos aukštųjų mokyklų.

2009-10-06

Mokytojai dažnai nedaug težino apie vaiką, todėl netgi prisibijo papasakoti savo pastebėjimus tėvams. Kartais jie net nenutuokia, koks vaikas yra po skambučio į pertrauką. Bet mokyklos draugai – kitas reikalas. Nuolatinis bendravimas priverčia pažvelgti tiesai į akis. Būdami tiek pamokų, tiek laisvu laiku kartu, mokiniai vieni kitus mato kaip apvaliąją skulptūrą: iš visų pusių. Tada nori nenori susiduri su ne visada maloniomis situacijomis.

2009-10-06

Skubiai studentų bendrabučių renovacijai galimų lėšų numatyta gauti po metų tik iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondų. Bendrabučiams lėšų pritraukimo ir jų tinkamo panaudojimo klausimus Lietuvos studentų sąjunga (LSS) aptarė rugsėjo 23 dieną sostinėje vykusiame susitikime su Lietuvos Respublikos (LR) Finansų viceministru Rolandu Kriščiūnu.

2009-10-06

Š. m. Spalio 2-4 dienomis Kėdainių specialiojoje mokykloje vyko V kadencijos Lietuvos mokinių parlamento (toliau-LMP) rudens sesija. LMP sesijos metu vyko diskusijos su įvairių sričių ekspertais jaunimui aktualiomis temomis, komitetai bei regioniniai skyriai nagrinėjo mokinių saugumo mokyklose, neformaliojo ugdymo, diferencijuotų egzaminų, bibliotekų uždarymo mažuose miesteliuose ir kitus klausimus.

2009-10-05

Apie aukštąjį mokslą bei jo kokybę pastaruoju metu diskutuota daug. Paradoksalu, bet dažniausiai apie tai garsiai kalba žmonės, kurie, ko gero, jau sunkiai pamena, ką reiškia studentiškas gyvenimas bei eilinį studentą kamuojančios problemos. Nors aukštosios mokyklos rengia įvairias apklausas, norėdamos išsiaiškinti studentų pasitenkinimą esama studijų kokybe, vargu, ar tos ganėtinai abstrakčios anketos gali padėti atspindėti realią situaciją.