Mokymo programos
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Valstybinis kodas: 61209T112
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta ruošti žemės ūkio inžinerijos vadybininkus, išmanančius vadybos principus, susijusius su žemės ūkio technikos ir technologijų verslo organizavimu.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji žemės ūkio inžinerijos vadybos inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, psichologijos pagrindus, užsienio kalbą ir specialybinius dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informatiką, inžinerinę grafiką, taikomąją mechaniką, elektrotechniką, medžiagotyrą, medžiagų technologijas, mašinų elementus, techninę braižybą, šiluminę techniką, medžiagų atsparumą, žemės ūkio mašinas ir technologijas, transporto ir jėgos mašinas, rinkodarą, finansus ir apskaitą, agrologistiką, technikos komerciją, gamybinių ir komercinių įmonių sandėlių ūkį, gamybos valdymą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dalyvaujant tiesioginėje darbo veikloje.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiama inžinieriaus kvalifikacija.
Baigus žemės ūkio inžinerijos vadybos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio inžinerijos vadybos inžinieriaus, kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininku ar konsultantu.
Asmuo, įgijęs žemės ūkio inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti visuomeninius ir politinius procesus demokratinėje visuomenėje, projektuoti elementus, sistemas, procesus, įvertinti daromų sprendimų riziką bei ją valdyti, naudoti automatizuotas projektavimo sistemas, analizuoti mechaninių sistemų judėjimo dėsningumus, spręsti žemės ūkio technologijose kylančias vadybinio pobūdžio inžinerines problemas, sudaryti optimalius mašinų derinius ir pritaikyti juos konkrečiam technologiniam procesui atlikti, juos įvertinti kokybės, aplinkos apsaugos ir kainos kontekste, orientuotis rinkose ir jas vertinti, tirti, organizuoti ir vykdyti rinkodarą, įmonės veiklą, logistiką, profesinės saugos ir aplinkos apsaugos vadybą
- žinoti žemės ūkio technologijų ir technikos vertinimo pagal technologinius-ekonominius, saugos, gamtos apsaugos rodiklius, naujas technologijas, verslo inžinerinio aprūpinimo organizavimo procesus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Norintiems siekti žemės ūkio inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti inžinieriumi nėra pripažįstami.
Asmenys, įgiję žemės ūkio inžinerijos ir vadybos kvalifikaciją, gali dirbti vadybininku žemės ūkio technikos gamybos bei prekybos įmonėse, konsultantu konsultavimo tarnybose bei savivaldybių administracijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju