Mokymo programos
Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H18001
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos bakalauro studijų programa skirta rengti specialistus, išmanančius esminius bendrosios inžinerijos principus, žemės ūkio technikos ir technologiniuose įrenginiuose vykstančius procesus bei žemės ūkio technologijas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: visuomenės ir technikos raidą, filosofiją, užsienio kalbą, specialybės kalbą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, inžinerinę grafiką, mechaniką, elektrotechnika, medžiagotyrą ir medžiagų technologijas, mašinų elementus, termodinamiką ir kt. bei specialiojo lavinimo dalykus: agronomijos ir ekologijos pagrindus, žemės dirbimo ir derliaus dorojimo, gyvulininkystės bei agroserviso technologijas, transporto ir jėgos mašinas, augalų mokslą, bendrąją žemdirbystę ir kt.
Atliekamos dvi mokomosios praktikos - agronomijos pagrindų bei medžiagų technologijų, gamybinė technologinė praktika - žemės ūkio produktų gamybos technologijoms bei technikai pažinti, inžinerinė projektinė praktika - žemės ūkio gamybos technologiniams procesams identifikuoti bei kaip įvadinė praktika baigiamajam darbui rengti. Praktinių studijų trukmė- 360 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas biosistemų inžinerijos ir žemės ūkio technikos bakalauro laipsnis.
Baigus žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti bendrosios inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties, o taip pat ir kitose technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programos biosistemų inžinerijos ir žemės ūkio technikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos sistemoje.
Asmuo, įgijęs biosistemų inžinerijos ir žemės ūkio technikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įgytas technologijos mokslų žinias analizuoti ir interpretuoti, identifikuoti, formuluoti ir spręsti žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinerijos problemas, kvalifikuotai spręsti žemės ūkio serviso problemas, parinkti optimaliausias bei tobulinti žemės ūkio produktų gamybos technologijas, organizuoti ir valdyti agrotechnines įmones, dirbti žemės ūkio kolegijose bei mokyklose, palaikyti savo profesinę kompetenciją
- žinoti žemės ūkyje naudojamas dirvos dirbimo, pasėlių priežiūros ir derliaus dorojimo technologijas, mobilias ir stacionarias mašinas bei įrengimus, mašinų gamybos technologijas, žmogaus saugos, bendrosios ekologijos ir aplinkosaugos inžinerijos bei kokybės užtikrinimo principus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Biosistemų inžinerijos ir žemės ūkio technikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal biosistemų inžinerijos šakos, kaip pagrindinės ir žemės ūkio technikos šakos, kaip gretutinės, studijų programas.
Norintiems siekti biosistemų inžinerijos ir žemės ūkio technikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję biosistemų inžinerijos ir žemės ūkio technikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti darbą susijusį su žemės ūkio produktų gamybos technologijomis kaimiškajame versle, žemės ūkio gamybos ir konsultavimo sistemoje, technikos paslaugų teikimo ir technikos prekybos sferoje, žemės ūkio valdymo bei administravimo institucijose ir firmose, savivaldos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju