Mokymo programos
Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Valstybinis kodas: 61209T116
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų inžinierius, gebančius naudotis moderniomis inžinerinėmis priemonėmis, analizuoti, valdyti ir kurti technologines sistemas bei spręsti strategines inžinerijos problemas žemės ūkio produktų laikymo, pirminio perdirbimo bei prekinio paruošimo technologijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursosąlygas.
Būsimieji žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, psichologijos pagrindus, užsienio kalbą, specialybinius dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informatiką, inžinerinę grafiką, aplinkos, darbų ir civilinę saugą, šiluminės technikos pagrindus, medžiagų atsparumą, medžiagotyrą ir medžiagų technologijas, elektroniką ir automatinį valdymą, ekonomikos teorijos pagrindus, vadybą, teisės pagrindus, cheminius ir biocheminius perdirbimo technologijų procesus, produktų kokybės valdymą ir toksikologiją, maisto produktų mikrobiologiją, žemės ūkio produktų sandėlių inžineriją, gyvulininkystės technines sistemas, technologinį transportą, žemės ūkio produktų perdirbimo inžineriją, šaldymo technologijas, pakavimo technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta dalyvaujant tiesioginėje darbo veikloje.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiama inžinieriaus kvalifikacija.
Baigus žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo srityje.
Asmuo, įgijęs produktų laikymo ir perdirbimo inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti spręsti inžinerines problemas žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijose ir naudotis technologinių procesų automatizuoto projektavimo metodais, analizuoti žemės ūkio produktų perdirbimo technologinius procesus ir įrengimus, įvertinti jų energetiką ir valdyti perdirbimo procesus
- žinoti žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijas bei jų vertinimo kriterijus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Produktų laikymo ir perdirbimo inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti laikymo ir perdirbimo inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję laikymo ir perdirbimo inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti pieno, mėsos, grūdų, vaisių ir daržovių bei kitų produktų laikymo ir perdirbimo įmonėse, konsultavimo, projektavimo, kokybės kontrolės ir valdymo institucijose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju